Toimiala: Konepajateollisuus | EcoOnline

Tunnetko työturvallisuusriskit konepajoissa?

Kuten monilla teollisuuden aloilla, myös konepajateollisuudessa työturvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden hallinta on erityisen tärkeää. Terveysongelmia syntyy esim. vaarallisten kemikaalien ja aineiden käytöstä, huonoista työasennoista sekä huonosta ilmanvaihdosta hitsauksen yhteydessä.

EcoOnline on apunasi työturvallisuuden parantamisessa.

EcoOnline EHS Platform tarjoaa kaiken, mitä organisaatiot tarvitsevat vaatimustenmukaisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseksi. Löydät työ- ja kemikaaliturvallisuuden, ympäristöraportoinnin ja e-oppimisen ohjelmistot yhdeltä alustalta, jonka avulla myös työntekijöiden kynnys osallistua turvallisuustyöhön madaltuu -poissaolot vähenevät ja työtyytyväisyys parantuu!

FI_header_industry_tol_28_33

Asiakkaamme luottavat meihin

Lehtosen_konepaja
1200px-Valmet.svg
suomen_terastekniikka
vaaratekijat_konepajateollisuus

Tunnetko toimialasi riskit?

Turvallisen ja terveellisen työympäristön luominen työpaikalle on yksi pk-yritysten suurimmista haasteista ja ongelma on usein nimenomaan riskinhallinnan osaamisen puuttumisessa. Prosessien suunnittelulla ja ennakoinnilla pääsee jo hyvin alkuun, jokaisella työnantajaorganisaatiolla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus toteuttaa työn riskien selvitys ja arviointi riittävän järjestelmällisesti. Se on tarkistettava muutosten yhteydessä ja pidettävä aina ajan tasalla.

Konepajateollisuudessa riskien tunnistaminen on yksi tärkeimmistä teoista työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

EcoOnlinen asiantuntijat ovat mielellään apunasi työpaikkasi vaarojen tunnistamisessa ja riskinarvioinnin suorittamisessa.

Maksuton webinaaritallenne: Kemikaaliriskit työpaikoilla

Mitä sinun tulisi tietää työturvallisuuden johtamisesta?

Työturvallisuus kuuluu kaikille, eikä organisaatio saavuta tavoitteitaan, ellei toimintaa johdeta. Työturvallisuudelle ja työsuojelulle on luotava strategia, tiedettävä vastuut, määriteltävä oikeat menettelyt ja toimien toteutumista on seurattava systemaattisesti.

Lataa maksuton opas työturvallisuusjohtamisesta

Tässä työturvallisuusoppaassa esitellään työturvallisuusjohtamisen eri osa-alueet ja vastuut, jotka helpottavat työtäsi turvallisen työpaikan luomisessa ja tavoitteiden toteutumisessa.

Täytä lomake ja lataa opas.

Lataa opas

FI_Book Covers_ABCD

Ratkaisut työpaikan turvallisuuteen

Konepajateollisuuden työturvallisuutta pystyttäisiin parantamaan paljon suunnittelemalla ja ennakoimalla asioita. Vaarojen ja riskien tunnistaminen auttaa vähentämään tapaturmia, ammattitauteja ja turhia riskinottotilanteita työpaikalla.

Työntekijöiden koulutus ja opastus on toimialalla ensiarvoisen tärkeää, jotta saavutetaan toivottu tai ylläpidetään saavutettu turvallisuustaso. Lakia tulee noudattaa ja jokaisen pitää päästä terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

EcoOnline EHS Platform tarjoaa kaiken, mitä organisaatiot tarvitsevat vaatimustenmukaisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseksi.

Jotta sinun on helpompi löytää tapoja työskennellä tehokkaammin, olemme nyt koonneet kaikki työkalut työturvallisuuden ja -terveyden, ympäristön ja kemikaalien hallintaan ja e-oppimiseen yhdelle ja samalle alustalle, jonka avulla:

  1. Hallitset työturvallisuutta paremmin ja pääset helpommin käsiksi kaikkiin tärkeisiin EHS-tietoihin
  2. Käytät älykkäämpiä analysointityökaluja riskien, poikkeamien ja muiden vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin
  3. Työntekijöiden kynnys osallistua turvallisuustyöhön madaltuu - poissaolot vähenevät ja työtyytyväisyys parantuu!
  4. Voit korvata vanhentuneet ratkaisut koneoppimisella ja tekoälyllä tehokkuuden saavuttamiseksi
  5. Koulutat ja perehdytät työntekijät verkossa, työturvallisuusasiantuntijoiden luomien valmiiden e-oppien avulla

Kiinnostuitko? Klikkaa kuvaa ja tutustu EcoOnline EHS Platformiin!

EcoOnline Platform