Opas: Inhimillinen turvallisuustekijä | EcoOnline [ehs][wh]
Maksuton opas

Inhimillinen turvallisuustekijä

Mikä on inhimillinen turvallisuustekijä turvallisuustyössä?

Kun pyritään erinomaiseen turvallisuustasoon, inhimillisen turvallisuustekijän huomioonotto on välttämätöntä.  Ihmistä ei voi johtaa, ellei tiedä, miten ihminen ajattelee ja tuntee, mikä hänen toimintaansa vaikuttaa, miksi hän tekee virheitä tai ei toimi ohjeiden mukaan.

Tässä oppaassa käymme läpi keinot, kuinka ottaa ihminen huomioon työturvallisuuden johtamisessa ja kuinka herättää turvallisuustietoisuutta yrityksessä.

Täytä lomake ja lataa oppaamme!

FI_Book Covers_Inhimillnen