Maksuton webinaaritallenne: Näin onnistut riskinarvioinnissa | EcoOnline [ehs]
Maksuton webinaaritallenne

Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin

Nimi: Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin

Kesto: 45 min

Esityspäivä: 18.5.2022

Lataa webinaarin maksuton tallenne itsellesi lomakkeen kautta. Saat linkin tallenteeseen sähköpostitse. 


Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Kun työn riskejä arvioidaan säännöllisesti, parannetaan työilmapiiriä, ehkäistään vaarallisia tilanteita ja onnettomuuksia sekä vähennetään sairauspoissaoloja.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta työturvallisuuden asiantuntijat Ville Sankarin ja Tommi Toposen. He käyvät käytännönläheisesti läpi, kuinka riskinarviointiprosessi toteutetaan työpaikalla onnistuneesti.

Villen ja Tommin haastattelijana webinaarissa toimii EcoOnlinen työturvallisuuden asiantuntija ja työsuojelupäällikkö Paavo Puranen. Lisäksi katsojilla oli mahdollisuus kysyä kysymyksiä webinaarin aikana.

Webinaarissa käydään läpi mm.:

  • Mitä vaatimuksia vaarojen selvittämiselle ja riskien arvioinnille asetetaan?

  • Kuka huolehtii työn vaarojen arvioinnista?

  • Mitä kaikkea kuuluu arvioida ja millä menetelmillä?

  • Millainen on hyvä riskinarviointi ja mitä hyötyjä siitä on?

  • Mitä tapahtuu riskinarvioinnin jälkeen?

 

Puhujat

Ville
Ville Sankari - Occupational health and safety consultant, EcoOnline

Ville on toisen polven turvallisuusammattilainen, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä turvallisuustehtävistä niin tilaajan, päätoteuttajan kuin urakoitsijankin organisaatioiden valvonta-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Villellä on työturvallisuuden kouluttamisesta laaja kokemus kaikille organisaatiotasoille ja hän on pidetty käytännönläheisestä koulutustyylistään.

Tommi Toponen
Tommi Toponen - Occupational health and safety consultant, EcoOnline

Tommi on työskennellyt työturvallisuuden parissa jo 20 vuotta useilla aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Pitkän yrittäjäuran myötä voidaan sanoa hänen olevan eräänlainen pioneeri lakisääteisten työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisen tuottamisessa yrityksille. Työturvallisuuspalveluiden toteuttamisen lisäksi hän on ollut mukana erityyppisissä yrityksissä osakkaana ja hahmottaa hyvin liiketoiminnan ja työturvallisuuden yhteensovittamisen.

Paavo Puranen
Paavo Puranen - EHS Project Manager, EcoOnline

Paavo on turvallisuusammattilainen, jolla on 15 vuoden kokemus liikenteen turvallisuudesta. Hänen erikoisalojaan ovat turvallisuusraportointi, inhimilliset tekijät, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuudesta oppiminen. Paavo on ollut mukana kehittämässä inhimillistä turvallisuutta ja turvallisuuden mittaamista ilmailualalla kotimaassa ja kansainvälisesti Euroopan yhteistyöjärjestöissä. EcoOnlinella hän toimii käyttöönottoprojektien projektipäällikkönä ja myös yrityksemme työsuojelupäällikkönä.