Maksuton webinaari: Onnistuneet turvallisuuskävelyt | EcoOnline
Maksuton webinaaritallenne

Onnistuneet turvallisuuskävelyt - mitä ne ovat ja miten ne toteutetaan?

EcoOnline - onnistuneet turvallisuuskävelyt

Nimi: Onnistuneet turvallisuuskävelyt - mitä ne ovat ja miten ne toteutetaan?

Esityspäivä: torstai 22.9.2022

Kesto: 45 min


Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä webinaarissa perehdytään onnistuneiden turvallisuuskävelyjen saloihin.

Onnistuneen turvallisuuskävelyn avulla saadaan arvokasta ja kohdennettua tietoa siitä, miten asiat työpaikalla käytännössä tehdään. Tämä kuitenkin edellyttää esihenkilöiltä sujuvaa osallistamista, jotta kaikki työntekijät saadaan kiinnostumaan työpaikan turvallisuudesta.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta työturvallisuuden asiantuntijat Ville Sankarin ja Tommi Toposen. Villen ja Tommin haastattelijana toimii EcoOnlinen työturvallisuuden asiantuntija ja työsuojelupäällikkö Paavo Puranen. Katsojilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä webinaarin aikana.

Webinaarissa käydään läpi mm.:

  • Mitä "turvallisuuskävelyllä" tarkoitetaan?

  • Kuka huolehtii turvallisuuskävelyjen toteutumisesta?

  • Miten työntekijöitä voidaan osallistaa osaksi työpaikan turvallisuuskulttuuria?

  • Millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon ennen turvallisuuskävelyjä, niiden aikana ja niiden jälkeen?

  • Milloin turvallisuuskävelyn voidaan katsoa olevan onnistunut?

Tervetuloa mukaan!

Puhujat

Ville
Ville Sankari - Occupational health and safety consultant, EcoOnline

Ville on toisen polven turvallisuusammattilainen, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä turvallisuustehtävistä niin tilaajan, päätoteuttajan kuin urakoitsijankin organisaatioiden valvonta-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Villellä on työturvallisuuden kouluttamisesta laaja kokemus kaikille organisaatiotasoille ja hän on pidetty käytännönläheisestä koulutustyylistään.

Tommi Toponen
Tommi Toponen - Occupational health and safety consultant, EcoOnline

Tommi on työskennellyt työturvallisuuden parissa jo 20 vuotta useilla aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Pitkän yrittäjäuran myötä voidaan sanoa hänen olevan eräänlainen pioneeri lakisääteisten työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisen tuottamisessa yrityksille. Työturvallisuuspalveluiden toteuttamisen lisäksi hän on ollut mukana erityyppisissä yrityksissä osakkaana ja hahmottaa hyvin liiketoiminnan ja työturvallisuuden yhteensovittamisen.

Paavo Puranen
Paavo Puranen - EHS Project Manager, EcoOnline

Paavo on turvallisuusammattilainen, jolla on 15 vuoden kokemus liikenteen turvallisuudesta. Hänen erikoisalojaan ovat turvallisuusraportointi, inhimilliset tekijät, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuudesta oppiminen. Paavo on ollut mukana kehittämässä inhimillistä turvallisuutta ja turvallisuuden mittaamista ilmailualalla kotimaassa ja kansainvälisesti Euroopan yhteistyöjärjestöissä. EcoOnlinella hän toimii käyttöönottoprojektien projektipäällikkönä ja myös yrityksemme työsuojelupäällikkönä.