Webinaaritallenne: Kemikaaliriskit työpaikoilla | EcoOnline [che]
Katso Maksuton Webinaaritallenne

Kemikaaliriskit työpaikoilla

– arviointi ja toimenpiteet

FI_webinaari_screenshot_kemikaaliriskit

Tässä webinaarissa opit:

  • tunnistamaan kemikaalien vaarat
  • hyödyntämään käyttöturvallisuustiedotteita
  • määrittämään riskin suuruuden ja
  • suunnittelemaan riskinhallintatoimenpiteitä

Kemikaaliriskien arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla.

Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajat tuntevat työpaikan kemialliset vaaratekijät, arvioivat niiden aiheuttamat riskit kirjallisesti ja hallitsevat riskejä. 

Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Pieter Jan Botsin.

He johdattavat kuulijat kemikaaliriskien arvioinnin peruskäsitteisiin ja antavat käytännön neuvoja riskinarvioinnin toteuttamiseen.

Täytä viereinen lomake niin saat linkin webinaaritallenteeseen sähköpostiisi >

Puhujat

Henna_webinar_NEW_2
Henna Rosilo - Manager, Training&Consulting

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Pieter_webinar_NEW_2
PIETER JAN BOTS - PROSESSITURVALLISUUSASIANTUNTIJA

Pieter Jan on kemiantekniikan DI ja hänellä on noin 30 vuoden prosessitekniikan ja turvallisuustekniikan kokemus prosessiteollisuuden ja investointiprojektien toimialoilta. Hän on toiminut eri insinööritoimistoissa prosessi-, projekti- ja prosessiturvallisuusinsinöörinä. Tämän jälkeen hän on toiminut työturvallisuus- ja prosessiturvallisuuspäällikkönä sekä turvallisuus- ja ympäristöjohtajana. Vuonna 2016 hän aloitti konsulttina 3T Ratkaisuilla, joka sulautui EcoOnlineen syyskuussa 2018.