Webinaaritallenne: Työperäinen kemikaalialtistuminen | EcoOnline
Katso webinaaritallenne

Työperäinen kemikaalialtistuminen

Webinaaritallenne: Työperäinen kemikaalialtistuminen

Tiedot

Nimi: Työperäinen kemikaalialtistuminen

Kesto: 45 min

Esityspäivä: 21.10.2021


Sisältö

Työntekijät voivat työssä altistua terveydelle haitallisille kemikaaleille ja muille kemiallisille tekijöille, kuten pölyille ja kaasumaisille päästöille.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijöiden altistuminen riittävällä tarkkuudella ja poistaa vaarat tai minimoida riskit siten, että työntekijöiden terveys ei vaarannu.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Key Account Manager, erikoistyöhygieenikko Ari Johanssonin ja kemikaaliasiantuntija Henna Rosilon.

 

He vastaavat yleisimpiin kemikaalialtistumiseen liittyviin kysymyksiin, kuten

  • mitä altistuminen tarkoittaa
  • miten kemikaalien yhteisvaikutuksia voi selvittää
  • mikä on liiallista altistumista
  • ja milloin työhygieenisiä mittauksia pitää suorittaa

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää!

Lue myös artikkelimme työperäisen syövän torjunnasta >

Puhujat

Henna Rosilo
Henna Rosilo - MANAGER, TRAINING&CONSULTING

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Ari Johansson
Ari Johansson - Key account manager

Arilla (FM, kemisti ja erikoistyöhygieenikko) on usean kymmenen vuoden kokemus ja osaaminen työ- ja kemikaaliturvallisuuden eri osa-alueilta. EcoOnlinessa hän toimii Key Account Managerina, asiakasyritysten yhteyshenkilönä ja asiantuntijana eri ohjelmistojen käyttöönotossa ja kokonaisvaltaisemmassa hyödyntämisessä kaikilla organisaation tasoilla. Ari on myös asiantuntija henkilönsuojaimissa sekä toimii työturvallisuuskortti -kurssinjohtajana.