Kurs og Opplæring - Bedriftskurs | EcoOnline
Bedriftsinternt kurs

Skreddersydd opplæring i Chemical Manager

Young Office People with Happy Facial Expressions Listening to Someone Discussing to them Inside the Office

Bedriftskurs

Er dere flere ansatte som trenger opplæring? Da kan det være smart å velge bedriftsintern opplæring. Vi tilpasser kurset etter dine forkunnskaper både når det kommer til innhold og caser. Vi tilbyr opplæring på forskjellige plattformer, både digitalt og fysisk. Våre instruktører er kunnskapsrike og inspirerende og legger opp dagen slik at ditt utbytte blir størst mulig.

Fordeler med å velge skreddersydd internkurs:

 • Tilpasse innhold til ditt behov med eksempler fra din virksomhet og fokusområder
 • Bestem tidspunkter, faglig dybde og antall deltakere
 • Bidra til felles forståelse og kompetanseheving
 • Oppgaveløsning og diskusjon med kollegaer sammen mot felles mål
 • Kurs avholdes i egne lokaler, noe som er både tids- og kostnadseffektivt for bedriften
 • Kursene våre veksler mellom forelesning, work-shops, oppgaver, dialog og praktiske øvelser

Forslag til agenda (dagskurs – 6 timer):

 • Motivasjon og innledning – hvorfor stoffkartotek?
 • Litt om lover og forskrifter
 • Logge inn på EcoOnline Platform og tilpasse den
 • Forklare de enkelte moduler i Chemical Manager
 • Opprette lokasjoner og lokasjonsadministrasjon
 • Søke og legge til produkter fra databasen og eget stoffkartotek – produktadministrasjon
 • Risikovurdering av produkter og arbeidsprosesser/arbeidsoperasjoner
 • Generelle tips og god håndtering av stoffkartotek og kjemikaler
 • Løse arbeidsoppgaver