Eiendomsforvaltning

Enklere og sikrere kjemikaliehåndtering innen eiendomsservice

Kjemikaliehåndtering for byggdrift, vaktmestertjenester, renhold og parkstell på en mer effektiv og sikker måte. Se vår brukervennlige app-baserte løsning
Hand holding smartphone with hand drawn media icons and symbols concept

Enklere og sikrere håndtering av kjemikalier

I dag stilles det store krav til sikkerhet og kvalitetssikring på alle nivåer ved bruk av kjemikalier innen eiendomstjenester, vedlikehold av borettslag og drift av anlegg og parker. Chemical Manager er et app-basert system som gir boligselskaper, borettslag og kommuner sikrere og mer effektiv bruk av kjemikalier ved eiendomsforvaltning i alle ledd – fra drift, vaktmestertjenester og vedlikehold til renhold og parkstell. Vaktmestere, driftsledere og operatører skriver notater i appen på stedet. Det gir enklere vedlikehold, sikker og god kommunikasjon med alle relevante personer.

En mer effektiv arbeidshverdag for alle.

Hvorfor ikke lese vår korte guide om stoffkartotek?

Last ned guiden "Slik lykkes du med stoffkartotek" ved å fylle ut skjemaet til høyre. Det er en god start på veien til sikrere kjemikaliehåndtering, vi lover. 

Last ned

16
Jorton
“Vi hadde i Jorton bruk for en database hvor vi lett kan holde orden på papirarbeid og administrasjon av sikkerhetsdatablader for våre kjemiske stoffer. I en større virksomhet som vår, med mange avdelinger, gjør det arbeidet vårt mye lettere når vi kan dele opp produktene våre avdelingsvis.”

Stine Kongstad Arbeidsmiljøkoordinator, Jorton A/S