Guide | 5 lovkrav til et HMS-system [ehs][wh]
Nedlastbar Guide

5 lovkrav til et HMS-system

Skaff deg oversikt over hvilke HMS-oppgaver som skal dokumenteres

I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) stilles det krav til at HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

I guiden får innsikt om:
  • Dokumentasjon av internkontroll
    - varierer etter virksomhetens art, aktivitet, risiko og størrelse.
  • Krav til kartlegging, risikovurdering og forebyggende tiltak - gjelder både store og små virksomheter.
  • Uten et system for HMS-arbeidet kan det være vanskeligere å følge loven.

Last ned en oversikt med 5 punkter og skaff deg oversikt om ditt HMS-system tilfredsstiller dokumentasjonskravene.

Last ned din kostnadsfrie guide her

Lovkrav til et hms system