Guide | 5 viktige punkter om avvik
Nedlastbar Guide

5 viktige punkter om avvik

Virksomheter som registrerer flest avvik har færrest ulykker.

I følge internkontrollforskriften § 5, punkt 7 skal alle virksomheter ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivning).

Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller at noen har sølt noe et sted i bedriften.

Registrering og håndtering av avvik handler om :

  • At virksomheten når den målene sine
  • Forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang
  • For å redusere risikoen for uønskede hendelser
  • Et tryggere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • Høyere produktivitet gjennom mindre nedetid og  sykefravær
  • Svinn og tap

Lær deg mer om avvik – last ned en enkel oversikt med 5 viktige punkter.

Last ned din kostnadsfrie guide her

Håndtering av avvik