Guide | 6 fakta om substitusjon
Nedlastbar Guide

6 fakta om substitusjon

Lær deg mer om substitisjon - kanskje det viktigste tiltaket for å redusere risiko! 

Last ned din kostnadsfrie guide her

12
Lær deg mer om substitisjon - kanskje det viktigste tiltaket for å redusere risiko!

6 fakta om substitusjon

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske  kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon. Av og til kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på all informasjon. 

Vet du for eksempel hvor mye det koster å søke om å få lov til å bruke et kjemikalie regulert av REACH? Har du oversikt over de ulike typene av substitusjon? Eller hvilke kjemikalier som er viktigst å substituere? 

Last ned guiden «6 nyttige fakta om substitusjon» og få svaret.