Guide | Lær mer om eksponeringsregister [che][wh]
Nedlastbar Guide

Lær mer om eksponeringsregister

Lær deg mer om eksponeringsregister – virksomhetens viktigste register! 

Last ned din kostnadsfrie guide her

18
Lær deg mer om eksponeringsregister – virksomhetens viktigste register!

Lær mer om eksponeringsregister

8 fakta om eksponeringsregister

Dersom en arbeidstaker eksponeres for kjemikalier eller andre faktorer som kan gi helseskader på sikt, skal hendelsen føres i et register.

Det er fem grupper av registreringspliktige faktorer:

  1. Kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
  2. Støv med asbestfiber
  3. Biologiske faktorer
  4. Ioniserende stråling
  5. Helsefarlige stoffer ved bergarbeid

 

Avhengig av hva slags kjemikalie arbeidstakeren er utsatt for, skal eksponeringsregisteret inneholde informasjon som er oppgitt i «Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31»

Lær mer om eksponeringsregister – last ned noen raske fakta om virksomhetens viktigste register.