Guide | 4 lovkrav til nettsalg av kjemikalier
Nedlastbar Guide

4 lovkrav til nettsalg av kjemikalier

Har du kontroll på hva regelverket krever for nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere?

Last ned din kostnadsfrie guide her

11
Har du kontroll på hva regelverket krever for nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere?

4 lovkrav til nettsalg av kjemikalier

Om du driver nettsalg av forbrukerprodukter som inneholder farlige kjemikalier, (som for eksempel vaske- og rengjøringsmidler, smøremidler eller maling), krever loven at risiko ved produktene tydelig vises i form av faresymboler og faresetninger (H-setninger).

For å synliggjøre faremerkingen for sine kunder må nettbutikkene gi informasjon om farene som er angitt på etiketten som følger produktet. Informasjonen må være spesifikk for hvert enkelt produkt, skrevet på norsk og godt synlig for kjøperne før de bestiller.

Usikker på om din nettbutikk informerer godt nok?

Last ned en guide og få innsikt i hva som kreves av deg!