Guide | Personlig verneutstyr (PVU) [che][wh]
Nedlastbar Guide

Personlig verneutstyr (PVU)

Last ned en plakat som gir deg god oversikt over de viktigste typer av PVU

 

Last ned din kostnadsfrie guide her

6-2
Last ned en plakat som gir deg god oversikt over de viktigste typer av PVU

Personlig verneutstyr (PVU)

Bruk av personlig verneutstyr har fått et ekstra fokus under koronasituasjonen, og bruk av åndedrettsvern og munnbind er for mange blitt viktige livreddere.

Det betyr ikke at vi må glemme å ha fokus på viktigheten bruk av personlig verneutstyr har til enhver tid. Visste du for eksempel at blant 84% av rapporterte tilfeller med hodeskade ble det ikke brukt hjelm?  

Bruk av personlig verneutstyr kan bli aktuelt dersom alle andre muligheter for å verne arbeidstakeren er vurdert. På mange arbeidsplasser finnes det ulike situasjoner der vern av arbeidstakeren ikke er mulig gjennom endringer i arbeidsmetode, prosess eller ved hjelp av tekniske installasjoner og kollektive sikringstiltak. Derfor er bruk av personlig verneutstyr eneste alternativ for mange.  Fordi konskevensene ved mangel på eller feil bruk av verneutstyr kan bli fatale, finnes det mange krav til bruk av  personlig verneutstyr, som Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15, Arbeidsmiljøloven og i Forskrift om personlig verneutstyr (PVU).

Dersom sikkerhet og helse ikke kan ivaretas på andre måter, er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakere har tilgang til personlig verneutstyr. De skal også sørge for informasjon og nødvendig opplæring i riktig bruk.

Personlig verneutstyr (PVU) er designet for individuell sikkerhet mens du utfører alle typer potensielt farlige arbeider. Eksempler på PVU er vernebriller, hjelmer, hansker, laboratoriefrakker og åndedrettsvern.

Vi har laget en plakat som gir deg en god oversikt over de viktigste typer av personlig verneutstyr som kan brukes på arbeidsplassen.

Merk at på grunn av koronasmitten er det gitt forenklinger i regelverket for produsenter av enkelte former for personlige verneutstyr, som åndedrettsvern, munnbind og visir.