Guide | Risikovurdering av kjemkalier i 5 trinn [che][wh]
Nedlastbar Guide

Risikovurdering av kjemikalier i 5 trinn

Risikovurdering behøver ikke være så komplisert.

Få mer innsikt om:

  • Farekilder
  • Konsekevenser
  • Tiltak
  • Prioritering
  • Evaluering

Risikovurdering er en nyttig metode for å identifisere hvilke kjemikalier som er farlige, og dermed gjøre det enklere å prioritere tiltak.

I tillegg til å være et verktøy i eget arbeid, er det nyttig å kunne vise til dersom myndighetene kommer for å undersøke. Visste du at EcoOnlines løsning for riskovurdering er godkjent av Arbeidstilsynet?

Krav til kartlegging av risiko på arbeidsplassen finnes i Arbeidsmiljøloven, og risikovurdering er viktig for å kunne dokumentere hvordan virksomheten arbeider med helse miljø og sikkerhet (HMS).

Heldigvis trenger det ikke være så vanskelig å komme i gang – last ned din oversikt over fem trinn til gjennomføring av risikovurdering!

Last ned din kostnadsfrie guide her

risikovurdering 5 trinn