Guide | 20 tips til en sikrere kontorplass
Nedlastbar Guide

20 tips til en sikrere kontorplass

Har du tenkt over at også i et kontorlandskap finnes det stor risiko for arbeidsrelaterte ulykker og skader?

Last ned din kostnadsfrie guide her

9-1
Har du tenkt over at også i et kontorlandskap finnes det stor risiko for arbeidsrelaterte ulykker og skader?

20 tips til en sikrere kontorplass

Ca. 20 prosent av sykefraværet anslås å være arbeidsrelatert, mye som følge av psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser.

Med bedre kontroll på risiko kunne mye vært unngått. Last ned vår guide med 20 tips til hvordan du med enkle grep kan redusere risiko på arbeidsplassen din.