Guide | Substitusjon – slik erstatter du farlige kjemikalier [che][wh]
Nedlastbar Guide

Substitusjon – slik erstatter du farlige kjemikalier

Seks trinn til substitusjon

Last ned din kostnadsfrie guide her

21
Substitusjon – slik erstatter du farlige kjemikalier

Seks trinn til substitusjon

Substitusjon betyr erstatning. Når vi snakker om substitusjon av kjemikalier dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Substitusjonsplikt handler om å bytte ut de farligste stoffene med mindre farlige, og er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler.

Substitusjon har mange fordeler utover det å redusere risiko for skade på mennesker og miljø. Tenk bare på alle pengene du kan spare på redusert behov for sikkerhetstiltak og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport!

Kom i gang, og bytt ut de farligste kjemikaliene du også – det vil alltid lønne seg på lang sikt. Start med vår guide, som tar deg gjennom arbeidet i seks steg.