Risikovurdering | EcoOnline
Praktisk kurs

Risikovurdering av kjemikalier i Chemical Manager

Hero_image_training_FI-800x585-1

Praktisk kurs i risikovurdering av kjemikalier i Chemical Manager

I denne opplæringen får du en fordypning i risikovurdering av kjemiske produkter og kjemiske risikokilder. Et kurs rettet mot deg som ønsker å bruke Chemical Manager til å gjøre dine risikovurderinger.

Etter opplæringen vil du blant annet kunne

  • Forstå hvordan du bruker risikovurderingsmodulen i Chemical Manager
  • Bli kjent med de ulike risikovurderingsmalene i Chemical Manager, og hvordan de er basert på kravene i regelverket
  • Fullføre et praktisk eksempel på en risikovurdering av et kjemisk produkt
  • Vite hvordan du jobber med risikoreduserende tiltak i Chemical Manager

Dette er hva du får:

  • Tips for hvordan du kan jobbe effektivt i Chemical Manager
  • Sett hvordan risikoberegningsmalen dekker kravene gitt i arbeidsmiljøforskriften
  • Jobbe med risikovurdering i praksis i Chemical Manager
  • Muligheten til å stille spørsmål og få svar av vår ekspert
  • Muligheten til å utveksle erfaring med andre

Pris per person: 3090 kr eks. mva
Varighet: 3 timer
Tid: Kl 09:00 - 12:00

Kurssertifikat:
Du mottar et kurssertifikat etter gjennomført kurs. 

Group of young adults in business training
Opplæring i risikovurdering

Datoer kommer i 2024.