Risikovurdering i Chemical Manager | EcoOnline
Online kurs

Risikovurdering i Chemical Manager

Datoer: 05. sept - 3. okt - 5. des
woman_laptop_shady-800x585
3 timers kurs - kl 09:00-12:00

Praktisk kurs i risikovurdering av kjemikalier i Chemical Manager

I denne opplæringen får du en fordypning i risikovurdering av kjemiske produkter og kjemiske risikokilder. Et kurs rettet mot deg som ønsker å bruke Chemical Manager til å gjøre dine risikovurderinger. Kurset foregår digitalt.

Risk Assessments (Header) DEN-1

Etter opplæringen vil du blant annet kunne:

  • Forstå hvordan du bruker risikovurderingsmodulen i Chemical Manager
  • Bli kjent med de ulike risikovurderingsmalene i Chemical Manager, og hvordan de er basert på kravene i regelverket
  • Fullføre et praktisk eksempel på en risikovurdering av et kjemisk produkt
  • Vite hvordan du jobber med risikoreduserende tiltak i Chemical Manager

Dette er hva du får:

  • Tips for hvordan du kan jobbe effektivt i Chemical Manager
  • Sett hvordan risikoberegningsmalen dekker kravene gitt i arbeidsmiljøforskriften
  • Jobbe med risikovurdering i praksis i Chemical Manager
  • Muligheten til å stille spørsmål og få svar av vår ekspert
  • Muligheten til å utveksle erfaring med andre

Pris per person: 3090 kr eks. mva

Kurssertifikat:
Du mottar et kurssertifikat etter gjennomført kurs.

Skriv ønsket dato i felt for fakturaopplysninger.