Guide | Risikovurdering mot spredning av koronavirus
Nedlastbar Guide

Risikovurdering mot spredning av koronavirus

 

 

Last ned din kostnadsfrie guide her

8-1
Risikovurdering mot spredning av koronavirus

Last ned en enkel guide med 3 steg for å hjelpe deg i gang

For å hindre spredning av koronaviruset er risikovurdering et effektivt tiltak.
 

Risikoen for at en ansatt kan komme i kontakt med en smittet person på arbeidsplassen kan være høyere enn vi tror. For noen yrkesgrupper er risikoen mer innlysende enn andre, og risikoen øker på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om de ansatte eller innleid personale kan komme i en smittesituasjon.

 

På Arbeidstilsynets nettsider oppgis følgende eksempler på risikofaktorer i forbindelse med COVID-19:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet

EcoOnline gir deg tipsene til hvordan du kan komme i gang med risikovurderingen - fyll i skjema og last ned!