Sommerseminar agenda | EcoOnline

Sommerseminar Agenda

Tirsdag 9. november

07:30-10:00 - Registrering

08:00-09:30 - Morgenfugl 
Bli bedre kjent med EcoOnlines nye og spennende produkter og videre utvikling av det gode gamle. Få en sniktitt på nye Publisher og hvordan sikkerhetsdatabladene genereres automatisk. I tillegg en introduksjon av vår opplæringsplattform og nye HMS og kvalitetssystem 
Sigthrudur Osk Kristinsdottir - EcoOnline


10:00-10:05 - Velkommen
Göran Lindö, administrerende direktør i EcoOnline ønsker alle velkommen

10:05-11:00 -  Noe er galt med forplantningevnen vår!

Niels Christian Geelmuynden åpner konferansen

11:00 - 11:30 - Bærekraft er viktig for liten og stor virksomhet

Hans Christian Smith fra Kiwa

11:30-12:00 - Gull i bærekraft - ett forbilde til etterfølgelse 

John-Kåre Egeland - Unger Fabrikker 

12:00-13:00 - Lunsj og utstillerbesøk

13:00 - 13:15 - Kahoot

13:15 - 13:25: Shit! Alle sikkerhetsdatabladene må oppdateres.  (nye REACH vedlegg II)

13:25-13:50 -  Nyttige tips for å nå fristen

Heidi Videhi Røsdal fra Aquatiq


13:50-14:20 - UFI - ett ledd i din sikkerhet

Mette Ekeland fra Giftinformasjonen 

14:20 - 14:50 - Pause

14:50-15:20 - Innovasjon, klimaendringer og endringer i kjemikaliebruk?

Hanne Jensen fra Jotun. 

15:20-16:00 - Hormonforstyrrende stoffer - hva skjer med kroppen?

Merete Eggesbø fra FHI

16:00-16:10 - Oppsummering av dagen


18:00-19:00
Vorspiel!
Velkommen i foajeen for litt forfriskninger før selve festaften

19:00-23:00
Festaften
Velkommen til festaften med underholdning av Hans Grane og Erlend Gunstveit

Onsdag 10. november

07:30-09:00 - Frokost og god morgen !

09:00-09:30 - Viktig å vite - Regelverk om krisehåndtering

Knut Oscar Gilje fra NSO


09:30-10:00 - Krisehåndtering - hva og hvorfor

Harald Axelsen fra Pilotech

10:00 - 10:30 - Når krisen inntreffer - hva gjør man?

Anna Karina Pereira Boness fra Vard


10:30-10:50
Kaffe/utstillerbesøk


10:50-11:10
Kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet
Kari Mork fra Arbeidstilsynet

11:10-11:25
Implementering av nye grenseverdier for kreftfremkallende stoffer
Astrid Lund Ramstad fra Arbeidstilsynet vil snakke om på EUs og Norges fokus på å redusere kreftfremkallende eksponering

11:25-11:40
Ny veiledning om kartlegging og vurdering av kjemisk eksponering
Kari Mork fra Arbeidstilsynet

11:40-12:15
Kreft-epidemiologiske studier - tid fra eksponering til sykdom
Forsker Jo S. Stenehjem fra Kreftregisteret 

12:15-13:15
Lunsj og utstillerbesøk
Nydelig buffè i hotellets restaurant

13:15 - 13:35 - Farlig stoff  på avveie - hva må virksomhetene vurdere?

Ann Kristin Vikhagen & Jørn Harald S. Andersen fra NorConsult

13:35 - 13:55 - Innkjøp - starten på kontroll

Camilla Ormset Castro og Solveig Aamodt fra Kiwa Kompetanse 

13:55-14:05- Pause

14:05 - 14:35 - Ett godt eksempel på stoffkartotekarbeid

Tove Sørensen fra Porsgrunn Kommune


14:35-14:45
Takk for i år!
Avslutning og diverse trekninger fra konkurranser