5 nøkkelstrategier for effektiv avvikshåndtering i HMS | Webinar
GRATIS WEBINAR

5 nøkkelstrategier for effektiv avvikshåndtering i HMS

Karine tar deg igjennom tips og råd om HMS.

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag

I enhver organisasjon kan det oppstå avvik, enten det er brudd på prosedyrer, uhell, nestenulykker eller faktiske ulykker. Disse avvikene kan påvirke arbeidsplassen, de ansatte, våre kunder, og virksomhetens økonomi og omdømme. Derfor er det viktig å ha effektive strategier for å håndtere disse avvikene.
 

I dette webinaret skal vi sammen se på hvordan vi kan implementere effektive avvikshåndteringssystemer, og hvorfor dette vil bidra til en sikrere og mer robust arbeidsplass. Med 5 nøkkelstrategier, vil det gi din virksomhet et solid utgangspunkt for å takle enhver form for avvik som kan oppstå. Når vi vet at avvikshåndtering er et sentralt element i å opprettholde en sikker arbeidsplass, er det ingen grunn til ikke å delta!

 

Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang, Rådgiver og kursansvarlig Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"