ISO 45001 | Webinar
GRATIS WEBINAR

5 tips om ISO 45001 og hvordan den bør implementeres

Karine tar deg igjennom tips og råd om ISO 45001

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag

On Demand

Vi vet alle at det skjer arbeidsulykker. Fra de mindre ulykkene, til de som ender i dødsfall. Vi vet også at arbeidsrelatert sykdom skjer.  Dette må vi gjøre noe med. For det rammer så mange. Det rammer arbeidsplassen, det rammer familien til de involverte, det rammer kundene våre, økonomien og omdømmet vårt.. Og, det er her standarden for arbeidsmiljø kommer inn. Rett og slett som en hjelper i arbeidsmiljøarbeidet.  

I dette webinaret skal vi sammen se på hvordan vi kan implementere ISO 45001, og hvorfor dette vil gjøre oss til en mer robust arbeidsplass.

Med 5 enkle tips til dette arbeidet, vil det gi din virksomhet et solid utgangspunkt.  Når vi vet at standarden gir et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelatert sykdom og skade? ...Ja, da har vi intet å tape på sammen å gå gjennom de 5 tipsene. Jeg er klar! Er du?Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang, Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"