Rapportering i EcoOnline EHS | Webinar [ehs][we]
GRATIS WEBINAR

Rapportering i EcoOnline EHS

NO Webinar LP template (2)-1

Sammendrag

Dato: 26.Oktober.2022
Tid: 13:00-13:30

I dette webinaret vil senior produktspesialist Anita forklare  hva som er viktig å tenke på når du skal skape oversikter over det som er rapportert inn i HMS systemet, både når det gjelder avvik og hendelser, gjennomføring av tiltak, risikovurderinger og revisjoner. På denne måten kan du jobbe systematisk med HMS i din virksomhet og sikre kontinuerlig forbedring på alle nivåer.

Delta live på webinaret og få svar på de spørsmålene du har fra Anita.

Har du ikke mulighet til å delta live kan du se opptak av webinaret i etterkant. 

Foredragsholder

Anita Åsebø Murel-2
Anita Åsebø Murel, Senior Produktspesialist, EcoOnline

Anita har bakgrunn i kjemi og bioteknologi fra Høgskolen i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun har jobbet flere år i EcoOnline som spesialist på kjemikalieregelverk med spesielt fokus på: Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og rådgivning angående spørsmål om kjemikalieregelverk. Nå jobber hun som senior produktspesialist i EcoOnline som vår egen egen ekspert innen HMS og HMS-systemer.

DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"