Roller i HMS-arbeidet | Webinar
GRATIS WEBINAR

Roller i HMS-arbeidet

Karine tar deg igjennom tips og råd om HMS.

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag

Vi inviterer deg til å delta i vårt kommende webinar om "Roller i HMS-arbeidet". Dette er en unik mulighet til å forstå og lære mer om de ulike rollene i HMS-arbeidet, som inkluderer arbeidsgivers plikter, arbeidsmiljøutvalget (AMU), og verneombud.

Vår dyktige foredragsholder, Karine Einang fra Einang Safety, vil gi en grundig oversikt over:

Arbeidsgivers plikter: Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten og skal samarbeide med arbeidstakerne og verneombud​​.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter, og utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten​​.


Verneombud: Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stoppe farlig arbeid og skal være med på å forbedre arbeidsmiljøet​​.
Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang, Rådgiver og kursansvarlig Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"