Sikkerhetsdatablad - dette må du kjenne til | Webinar | EcoOnline NO
GRATIS WEBINAR

Sikkerhetsdatablad - Regelverket oppdateres

Dette må du vite om det oppdaterte regelverket for 2023

NO Webinar LP template (4)-1

Sammendrag

On-demand

Sikkerhetsdatabladet er selve ryggraden i kjemikalieregelverket. Format og innhold bestemmes av Vedlegg II i REACH forordningen, mens farene kjemikaliet representerer er bestemt av CLP forordningen.

Visste du at dette regelverket er oppdatert og at alle sikkerhetsdatablad må følge dette nye regelverket fra og med 1. januar 2023? Hørt om EU kommisjonsforordning 2020/878?

I dette webinaret får du tips til:

  • Hvordan du skal orientere deg i et sikkerhetsdatablad
  • Hva som er nytt med den siste oppdateringen av REACH forordningen.
  • Hvordan du kan identifisere sikkerhetsdatablader som må oppdateres.
  • Hva må du gjøre med sikkerhetsdatabladene som fortsatt ikke er oppdatert.

 
Foredragsholder

leif
Leif Botnen Lotherington, Regulatory Affairs, EcoOnline
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"