Se hur vår mjukvara och plattform underlättar för dig | EcoOnline

 Här kan du enkelt se hur våra system fungerar!

SE Demovideo Page Image CM
Digitalt kemikaliehanteringssystem: Chemical Manager

Skapa en tryggare arbetsplats, följ lagstiftningen och öka kemikaliesäkerheten i din verksamhet.

Se vår korta demovideo >

SE Demovideo Page Image EHS
Digital plattform för ditt arbetsmiljöarbete: EcoOnline EHS

Dags att ta ditt arbetsmiljöarbete till nästa nivå? Här kan du se hur ett lättanvänt verktyg kan underlätta planering, genomförande och uppföljning av ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Se vår korta demovideo >

Se denna korta video om sex skyldigheter kring kemikaliehantering och dokumentation
Digital kemikaliehantering

Det finns många skyldigheter för att skapa en sund och säker arbetsmiljö.

Se denna korta video om 6 skyldigheter du har som arbetsgivare kring kemikaliehantering och dokumentation. 

Se vår film om 6 skyldigheter kring kemikaliehantering >

SE Demovideo Page Image Climate
Digitalt system för miljö- och hållbarhetsrapportering

Se den här demovideon för att förstå hur vår mjukvara/systemstöd för bl a växthus- och klimatrapportering kan hjälpa dig och din verksamhet idag och klara framtida revisionskrav.

Se demovideo om miljö- och hållbarhetsrapportering >