Hur du arbetar i Chemical Manager | EcoOnline
Digital utbildning: introduktion med teori & praktiska övningar

Kom igång med Chemical Manager

Datum: 12 december

Chemical Manager - home
Kom igång med Chemical Manager

Ta tillfället att under tre timmar få en bra start i Chemical Manager! Under ledning av EcoOnlines engagerade produktspecialister får du en bra grundutbildning i systemet. En kurs som även passar bra för en uppfräschning av kunskaperna om systemet och kemikaliehantering. 

Efter webbutbildningen kommer du bl a att veta:

  • vad innebär kemikaliehantering inom en verksamhet,
  • lagkrav kopplat till kemikalier,
  • hantera inställningar i Chemical Manager,
  • hantera kemikalieförteckning i Chemical Manager,
  • hur du gör SDB-förfrågningar och lägga till säkerhetsdatablad som är relevanta för ditt företag och verksamhet.

Pris per person: 1095 kr
Längd: 3 timmar
Tid: Kl. 09:00 - 12:00

Detta får du:

  • en grundlig introduktion av systemet Chemical Manager,
  • teori och praktiska övningar,
  • ställa frågor och få svar av produktspecialisterna under utbildningen.

Under utbildningen får du gärna vara inloggad alternativt så ger vi dig en demomiljö för att kunna göra de praktiska övningarna. 

Förberedelser
En vecka innan workshopen kommer du att få en inbjudan till mötesverktyget Microsoft Teams med mer information.

Är du specifikt intresserad av kemiska riskbedömningar? Då hänvisar vi till kursen Riskbedöm i Chemical Manager, då detta inte ingår i denna kurs.

Anmälan är bindande och kan göras upp till en dag innan utbildningen. Avanmälan kan göras fram till en vecka innan utbildningstillfället.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta EcoOnlines support, support.se@ecoonline.com

Våra utbildare

EmelieA_
Emelie Apell

Emelie har en kemiexamen vid Stockholms universitet och brinner för att utbilda och informera EcoOnlines kunder i kemikaliehantering. Efter 5 års kundvård på EcoOnline har Emelie kunskap om de flesta utmaningar som kunderna stöter på i sitt kemikaliearbete och dess lösningar. Med sin kreativa och positiva energi levererar Emelie givande workshops.  

Speakers Emma Holmberg
Emma Holmberg

Emma har under hela sitt yrkesliv arbetat med kemikaliesäkerhet och kemikalielagstiftning på olika sätt. Hon har lång erfarenhet av utarbetande av säkerhetsdatablad och märknings-information och av att stötta verksamheter i sin kemikalie- och farligt gods-hantering. Emma har varit på EcoOnline i många år i olika roller, både inom utbildning och produktutveckling, och är nu en av våra produktspecialister inom Chemical Manager och ALMEGO. Våra produkter kan hon utan och innan och tycker mycket om att hjälpa våra användare att få ut det bästa av dem!

KarinK
Karin Källström

Karin har sin bakgrund inom både kemi och miljö och har de senaste åren stöttat verksamheter i deras arbetsmiljöarbete. Karins specialitet ligger i att skapa säkerhetsdatablad och har erfarenhet av både GHS och CLP. På EcoOnline arbetar Karin som produktspecialist med våra verktyg ALMEGO och Chemical Manager.
Karin brinner för sina kunder och finns alltid där som hjälpande hand!