Kundcase - Porsgrunn Municipality
Porsgrunn
KUNDCASE

Porsgrunn Kommun

Läs om hur en norsk kommun sparade 500 000 norska kronor och minskade utsläppen av växthusgaser med 40 ton på bara sex månader.

Om Porsgrunns kommun

Porsgrunn ligger i ett av Norges största industriområden och har cirka 2 700 anställda och 37 000 invånare.

Som stöd för kommunens klimatprojekt användes digitala lösningar från EcoOnline för att övervaka, rapportera och bedöma riskerna med kemikalier.

Norsk kommun visar vägen när det gäller minskning av kemikalier

I början av 2022 presenterade Porsgrunns kommun i södra Norge, sitt första utfall av klimatbudget för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Resultaten var anmärkningsvärda.

Efter sex månader hade kommunen redan minskat användningen av över 1 000 kemiska produkter och gjort en betydande ekonomisk besparing på 500 000 norska kronor.
Många kommuner har upprättat klimatbudgetar för att vidta åtgärder för att minska sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Porsgrunn är först med att inkludera minskningen av kemikalier som en konkret åtgärd i sin klimatbudget.

Rose-Marie Christiansen, kommunalråd i Porsgrunn, säger: "Vi är stolta över att se utfallet av klimatbudgeten redan visar positiva resultat. Klimatbudgeten är en del av kommunens handlingsprogram för 2022-2025 och som kommun i landets största industriregion är vi angelägna om att arbeta med hållbarhet på alla nivåer och minska vårt klimatavtryck i allt vi gör.

"Förutom de ekonomiska och miljömässiga vinsterna ser vi också det värde som detta projekt har för den individuella hälsan och välbefinnandet hos kommunens anställda och invånare."

Säker användning och hantering av kemikalier

Nya siffror från den Norska Arbetsmiljöverket visar att över 200 norrmän får en cancerdiagnos varje år på grund av exponering för farliga kemikalier på arbetsplatsen. Forskning belyser också att 20 % av alla lungcancerfall och 10-15 % av alla astmafall i vuxen ålder beror på arbetsrelaterad exponering för farliga ämnen.

De anställda i Porsgrunn har fått en bättre förståelse för hur vardagsprodukter kan påverka hälsan. Christiansen sade: "De flesta människor förknippar kemikalier med provrör i laboratorier. Men när de får veta att vardagsprodukter som tvättmedel, lim och färg är kemikalier är det lättare att förstå att detta är viktigt för alla".

Silje Fehn Porsgrunn.

 

“I en kommun finns många yrken representerade, från lärare till städare. Därför tror vi att vår erfarenhet är något som alla företag som hanterar kemikalier kan dra nytta av.”

 

Tove Sørensen, Porsgrunn HR rådgivare

Utmaningen

Överträffar förväntningarna

I början av projektet hade Porsgrunn 4 000 registrerade kemikalier fördelade på 44 företag och 119 avdelningar inom hälsovård, miljö och stadsutveckling, utbildning och administration. Kommunens åtgärdsprogram syftade till att minska 10 % av kemikalierna till 2023. Otroligt nog hade de redan efter bara sex månader överträffat detta mål och nått 16 %.

Porsgrunns HR-rådgivare Tove Sørensen, som är ansvarig för att leda och genomföra projektet, säger: "Vissa trodde nog att det bara skulle få en liten effekt att inkludera minskningen av kemikalier i klimatbudgeten.

"Att vi fick godkännande för att driva detta projekt har betytt mycket för de anställda. När jag pratar med de olika företagen känner de att de bidrar till att göra en skillnad som påverkar hälsa och miljö."

Säkrare arbetsplatser

Många av regionens anställda är direkt involverade i projektet genom utbildning och praktiskt genomförande. Ewalina Pracon arbetar som assistent och skyddsombud på en förskola, och säger: "För mig är det viktigaste med det här projektet att kunna rädda miljön och skapa en säkrare miljö för de anställda och barnen".

Större medvetenhet om riskerna med kemikalieanvändning har lett till förbättringar inom arbetsmiljön i hela kommunen. Det har främjat säkrare alternativ och metoder, till exempel att ersätta kemiska produkter med mikrofiberdukar och vatten. Ett stort antal arbetsplatser var skyldiga till att ha oanvända kemiska produkter på grund av otydliga inköpsprocesser.

Elisabeth Bjørsrud, sjuksköterska på kommunens ambulanssjukvård, säger: "Med färre produkter har det funnits mindre att tänka på och oroa sig för. Detta är inte bara positivt för vår arbetsmiljö, utan även för alla dem vi hjälper i deras hem".

Brandmännen i regionen har också haft nytta av projektet. Trots deras ökade risk på arbetsplatsen för exponering för farliga kemikalier i samband med giftig rök, anser HMS-rådgivare för Grenland Fire & Rescue, Silje Fehn, att projektet har lett till positiva effekter för brandmännen kring kemikaliesäkerhet.

Fehn sade: "Det viktigaste med detta projekt har varit att fokusera på hälsa och säkerhet för alla arbetslag. Vi har också haft betydande fördelar av att samordna rutiner för riskbedömningar och upphandlingar mellan de olika brandstationerna i kommunen".

Porsgrunn Meeting

Mätning av effekterna

Projektets mål var att visa konkreta resultat och för att kunna beräkna utfall samarbetade kommunen med EcoOnline.

"Sett ur ett globalt perspektiv är den kemiska industrin en av de mest energikrävande industrierna i världen. Det är viktigt att komma ihåg att allting hänger ihop. För oss handlar det om innebörden av "alla strömmar är små", till exempel att våra åtgärder också får positiva konsekvenser genom att minska det negativa fotavtrycket i hela värdekedjan. Det hjälper inte om vi lever ett trevligt, grönt liv här, men förorenar en annan plats på planeten, säger Yngvil Holt, klimatsamordnare i Porsgrunns kommun.

EcoOnlines globala hållbarhetschef Helene Brodersen tillägger: "För att kvantifiera det minskade antalet kemikalier och förstå det ekonomiskt och miljömässigt med kronor och klimatavtryck har vi använt en metod som utvecklats av USA:s miljöskyddsmyndighet EPA.
"Metoden används idag av många myndigheter, företag och ideella organisationer för att beräkna koldioxidavtryck och miljöutmaningar. För att säkerställa trovärdighet och ta hänsyn till eventuella felmarginaler använder vi faktorn med det lägsta värdet vid beräkningen"

Nästa steg

Kommunen undersöker för närvarande hur de ska ta nästa steg för att se fler möjligheter till att minska miljöavtrycket och förbättra resultat.

"I en kommun finns många yrken representerade, från undervisning till städning. Därför tror vi att vår erfarenhet är något som alla företag som hanterar kemikalier kan dra nytta av", säger Sørensen.

"Nästa steg är att utreda möjligheterna att använda principerna för cirkulär ekonomi bättre för att utnyttja kemikaliereserverna inom företagen. Lite som "Blocket" för kemikalier", sade Christiansen.

Porsgrunn vill dela med sig av sina erfarenheter så att myndigheter och kommuner runt om i världen kan uppnå effektiva resultat snabbt och utan höga kostnader för genomförandet.

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger