CLP-poster | EcoOnline [che][wh]
Nedladdningsbart material: känn igen varningssymbolerna

CLP-poster

Alla farliga kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i EU:s förordning CLP, som står för Classification, Labelling and Packaging(nr. 1272/2008)

Ladda ner, skriv ut denna CLP-poster och häng upp den så har du en daglig överblick över de etiketter och klassificeringar som finns! 

Ladda ner din översikt utan kostnad!

SE Picture CLP Poster Faropiktogram