Riskbedömning av kemikalier | Guide | EcoOnline [che][wh]
Nedladdningsbar guide

Riskbedömning av kemikalier

I denna guide kommer du bl a att lära dig:

  • varför riskbedömning är ett lagkrav,
  • tips för att komma igång,
  • fem steg som underlättar,
  • CRM-ämnen,
  • åtgärder och beredskap,
  • ett exempel på hur du enkelt genom systemstöd kan genomföra en riskbedömning.   

Alla kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten måste riskbedömas. Riskbedömning innebär att bedöma hur stor risken är för att skadas när man arbetar med exempelvis en kemisk produkt eller andra kemiska riskkällor. Riskbedömningen hjälper dig att identifiera om åtgärder behöver vidtas för att arbetet ska ske på ett säkert sätt. 

Ladda ner guiden enkelt genom att fylla i dina uppgifter!

Ladda ner din kostnadsfria guide här

smartmockups_kwon2dje