Så fattar du beslut i en krissituation | EcoOnline [cri][wh]
Nedladdningsbar guide

Så fattar du bättre beslut i en krissituation

I en affärsmiljö hänvisar termen kris till en period av intensiva svårigheter eller risk. Ordet krishantering beskriver hur svåra och viktiga beslut fattas och hur åtgärder vidtas för att minska risk. Risken kan gälla en organisations rykte, en ekonomisk risk eller en risk för livet. 

Ladda ner guiden och få översikt på bland annat:

  1. Hur du kan undvika misstag vid krishantering?
  2. Gruppdynamik - hur kan den se ut?
  3. "Tillräckligt bra" beslut - vad menar man med det?
  4. Vikten av god planering och krisberedskap.

Fyll i formuläret och få guiden direkt.

Bonus! Du får även vår nya checklista 👍

Ladda ner din guide nu

smartmockups_l0ryrfks