Tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare | EcoOnline [ehs][wh]
Nedladdningsbar guide

Tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare

Lär dig mer om det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) genom konkreta tips kring dess delar för att minimera eller utesluta risker i arbetsmiljön.

Du får ta del av SAM-hjulets delar för att skapa en bättre arbetsmiljö:

  • undersöka,
  • analysera och riskbedöm,
  • åtgärda
  • följa upp och kontrollera.

Ta del av denna guide - med länkar till extra material - för att få mer kunskap om dina skyldigheter som arbetsgivare 👉

Ladda ner din kostnadsfria guide här

SE Tips om HMS 2022  A4