Hur säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser?| EcoOnline [ehs][wh]
Nedladdningsbar PDF | Extern, Oberoende undersökning

Hur säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser?

I maj 2023 släppte vi på EcoOnline den första upplagan av undersökningen om säkerheten på svenska arbetsplatser. Nu kommer årets version som återigen syftar till att ta tempen på svenska arbetsplatser utifrån ett arbetsmiljö- och hållbarhetsperspektiv.

Även i år upplever majoriteten av de svarande att deras arbetsplatser är säkra och att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, en siffra som till och med har förbättrats sedan förra året.

Samtidigt uppger 3 av 10 av de svarande att de har drabbats av en arbetsplatsolycka och/eller arbetsrelaterad sjukdom, vilket är en ökning sedan fjolårets undersökning. På en ny följdfråga för i år svarar 56 procent att stress är den främsta bakomliggande orsaken.

Andra nyheter för i år är att vi undersökt mer kring ämnena miljö och hållbarhet.  Vi har även ställt konkreta frågor om medarbetare varit med i något miljö- eller hållbarhetsprojekt. 

Resultatet som du får ta del av ger nya insikter och nya frågeställningar om hur arbetsgivare kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön, för att skapa säkrare och hållbarare arbetsplatser.👉

Tips! Skapa en egen diskussion eller workshop med denna undersökning som grund.

Ladda ner undersökningen här - Ingen kostnad!

SE _Image_Survey_2024