Utfasning och substitution | EcoOnline [che][wh]
Nedladdningsbar guide

Utfasning och substitution

Utfasningsämnen kallas de ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö och som är viktigast att prioritera att byta ut eller undvika. 

I guiden kan du bland annat läsa mer om:

  • Ämnen med särskilt allvarliga egenskaper.
  • Användningen ska så långt det är möjligt upphöra enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (som hör till Sveriges miljömål).

Ladda ner guiden idag.

Ladda ner din kostnadsfria guide här

SE _Image_ Guide Utfasning och subsitition_2023