Från risk till frisk del 2- Social arbetsmiljö (OSA) | EcoOnline [ehs][we]
Kostnadsfritt webbinarium

Från risk till frisk del 2- Social arbetsmiljö (OSA)

Employee Benefits placard with cityscape background-1
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Ett webbinarium som sätter fokus på den sociala arbetsmiljön, både ur ett risk- och friskperspektiv. Du får lära dig mer om hur och varför olika beteenden på arbetsplatsen kan bli orsak till ohälsa, lägre produktivitet och försämrad trivsel. Begreppet kränkande särbehandling berörs utifrån vilka tidiga signaler som finns att vara uppmärksam på både på individ- och gruppnivå.

Maria delar med sig av sina erfarenheter kring att jobba främjande och förebyggande med den sociala arbetsmiljön och ger tips på vad du som ledare aktivt kan göra för att bygga en sund kultur som främjar välmående, trivsel och goda prestationer på arbetsplatsen.

Om du är nyfiken på den organisatoriska arbetsmiljön så kan vi rekommendera dig att klicka in på ”Från risk till frisk- Del 1” som handlar om balans mellan krav och resurser, vikten av återhämtning och mycket mer. Från riskperspektiv till friskperspektiv del I | EcoOnline

Vår talare

Maria J
Maria Johansson

Maria Johansson är utbildad hälsovetare och arbetar som OSA-konsult i sitt företag Maria Coach och Konsult AB. Genom föreläsningar, olika typer av faciliteringar samt i rådgivning och coachning stöttar hon ledare och arbetsplatser som vill utveckla sitt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete genom att sätta friskfaktorerna i fokus. Maria har drygt 10 års erfarenhet från hälsofrämjande arbete i både offentlig- och privat sektor. Hennes stora engagemang ligger i att få fler arbetsplatser att förstå värdet av att implementera hälso- och friskvårdsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att på så sätt bygga god organisationshälsa över tid.