Hälsofrämjande arbetsplatser | EcoOnline [ehs][we]
Kostnadsfritt webbinarium

Hälsofrämjande arbetsplatser – med perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö

Multiethnic group of happy business people working together in office
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

Alla har rätt till ett bra arbetsklimat enligt Arbetsmiljölagen. Vi som arbetsgivare och som arbetstagare vill känna arbetsglädje och trivas på vår arbetsplats.

Vi kan som arbetsgivare ge förutsättningar och verktyg för både trivsel och hälsa. Tillsammans med medarbetarens egna vilja och engagemang kan vi skapa resultat. Genom ledarskap, kultur, tydlighet, och kommunikation har vi bra förutsättningar att lyckas.

Vilka är framgångsfaktorerna? Hur hanterar och förebygger vi konflikter, stress och utanförskap? Hur ökar vi sammanhållningen? Hur får vi mer av arbetsglädje? Och hur hjälper vi våra medarbetare att ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Resultat får vi inte av det vi vet, utan av vad vi gör. Så hur skall vi tänka och göra rent praktiskt för att lyckas?

Vår talare

Helena Berggren - Entreprenör och utbildare

Helena Berggren är entreprenören som sedan 1996 startat och drivit upp två bolag. Sedan 17 år tillbaka arbetar hon i det egna bolaget, Helena Berggren AB, som managementkonsult, utbildare och föreläsare. Företaget arbetar brett inom områden såsom företagskultur, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation mellan människor samt service och bemötande. Helena är ofta anlitad inom förändringsledning och verksamhetsutveckling.

HelenaB