Hur svårt kan det vara? | EcoOnline [ehs][we]
Kostnadsfritt webbinarium

Hur svårt kan det vara? Kom igång med ditt arbetsmiljöarbete

Young business woman working typing on computer in her office-2
on demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

Ett webbinar som handlar om att det är lättare att krångla till arbetsmiljöarbetet än att göra det enkelt och tydligt.

Fokus kommer att ligga på:

  • Värdet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete när man har ett digitalt verktyg.
  • Förändringsresan som du i din verksamhet behöver göra för att alla ska arbeta med SAM i verktyget dvs implementation.
  • Hur man ser på sin digital transformation.

Alla i en organisation ska kunna arbeta för att skapa en bra säkerhetskultur där både medarbetare och chefer har möjlighet att kunna ta sin del av ansvaret för det systematiska arbetsmiljö-arbetet. Resultatet av ditt arbete blir ökad lönsamhet, bättre effektivitet och att organisationen är steget före ohälsa och olycka- på riktigt.

Vår talare

Helena Berggren - Entreprenör och utbildare 

Helena Berggren är entreprenören som sedan 1996 startat och drivit upp två bolag. Sedan 17 år tillbaka arbetar hon i det egna bolaget, Helena Berggren AB, som managementkonsult, utbildare och föreläsare. Företaget arbetar brett inom områden såsom företagskultur, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation mellan människor samt service och bemötande. 

HelenaB
Vår talare

Helena Lignell - Product Specialist EcoOnline 

Helena  arbetar på EcoOnlines som produktspecialist inom HMS området. Helena har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom fordonsindustrin och inom Företagshälsovården i drygt 10 år.

Helena är bra på att identifiera kundens behov och vara ”bryggan” mellan ett analogt arbetssätt till ett digitalt när det kommer till HSE arbetet.

HelenaL