Webbinarium om HMS-rutiner och processer | EcoOnline [ehs][we]
KOSTNADSFRITT ON DEMAND WEBBINARIUM

Rutiner och processer i ditt arbetsmiljöarbete

SE _EHS Rutines and processes-webinar_Image

Är det dags att ta ett nytt grepp kring

  • skyddsronder,
  • tillbudshantering,
  • checklistor,
  • åtgärder,
  • delegering av uppgifter samt uppföljning,
  • utbildning kring säkerhet?

Ett webbinarium där du får tips och nya insikter kring hur du med en modern mjukvara kan få en bättre koppling mellan det systematiska arbetsmiljöarbetet och det praktiska arbetet i jobbvardagen.

Som utgångspunkt har vi SAM-hjulet.

Vi ser att fler och fler verksamheter tar ett nytt grepp kring rutiner och processer: här svarar vi på de frågor som vi får in till oss.


Ett webbinarium som vi kör tillsammans med Arbetsmiljöforum: en av Sveriges främsta experter på arbetsmiljö med utbildningar för anställda och chefer.

Ca 45 minuters kunskapspåfyllning och ny kunskap bjuder vi på, utan kostnad!


Fyll i uppgifterna enkelt 👉och se på webbinariet när du vill - spara länken så kan du se webbinariet flera gånger!

arbetsmiljoforum-logo-black-endorser

 

Våra talare

SE  Image Annica Taban
Annica Taban

Annica Taban är VD på Arbetsmiljöforum, ett utbildningsföretag som arrangerar utbildningar och konferenser inom hela arbetsmiljöområdet.

Hon har 20 års erfarenhet från olika HR-roller inom flertalet branscher och stor erfarenhet av arbetsmiljöarbete i såväl små som stora organisationer. Förutom att vara VD håller Annica själv utbildningar, workshops och modererar konferenser inom arbetsmiljö och krisberedskap. 

SE  Image Sandra Skold
Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. 

Genom åren har hon bidragit och tagit fram olika koncept kring hållbarhet, inte minst när det gäller miljöaspekten. 

På det här webbinariet kommer hon att vara moderator och fånga upp dina frågor.

Speakers Adam
Adam Erikson

Adam arbetar för att göra det enklare för våra kunder att arbeta proaktivt kring arbetsmiljö, oavsett om det gäller kemikaliehantering, åtgärder eller tillbud.

Med många års erfarenhet inom försäljning kan han förmedla en mängd tips kring processer och hur man på allra bästa sätt kan nyttja ett digitalt systemstöd i arbetsvardagen.