Effektive Sikkerhetsrunder og Arbeidsmiljøtiltak | Webinar [sds]
GRATIS WEBINAR

Effektive Sikkerhetsrunder og Arbeidsmiljøtiltak: Audits og Best Praksis

Karine tar deg igjennom tips og råd om HMS.

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag

Dato: 06.06.24
Tid:
13.00-13.45

Bli med oss på et dyptgående og praktisk webinar hvor Karine, en erfaren spesialist innen arbeidsmiljø og sikkerhet, vil guide deg gjennom de viktigste aspektene ved å utføre sikkerhetsrunder og implementere effektive arbeidsmiljøtiltak. Fokus vil være på hvordan audits kan brukes for å identifisere og forbedre sikkerhetsforholdene i din organisasjon, og hvordan du kan anvende beste praksis for å oppnå et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø.

Kort Innhold:

  • Innføring i Sikkerhetsrunder: En gjennomgang av hva sikkerhetsrunder er, deres viktighet, og hvordan de bidrar til et bedre arbeidsmiljø.
  • Planlegging og Gjennomføring av Audits: Lær hvordan du effektivt planlegger og gjennomfører sikkerhetsaudits, med fokus på systematiske tilnærminger og detaljert dokumentasjon.
  • Identifisering og Håndtering av Risikoer: Metoder for å identifisere potensielle farer under sikkerhetsrunder og hvordan disse risikoene kan håndteres eller elimineres.
  • Utvikling av Arbeidsmiljøtiltak: En diskusjon rundt hvordan man kan utvikle og implementere tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet basert på funn fra sikkerhetsrunder og audits.
  • Engasjere Ansatte i Sikkerhetsarbeid: Strategier for å øke bevisstheten og engasjementet blant ansatte når det gjelder sikkerhet og forebygging av ulykker.
     

Dette webinaret passer for HMS-ansvarlige, ledere, og alle som jobber for å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet i sin organisasjon. Registrer deg nå for å lære hvordan du kan gjøre dine sikkerhetsrunder og arbeidsmiljøtiltak mer effektive og målrettet.


 

Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang • Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"