ESG: Fra Ansvar til Avkastning - En Praktisk Veiledning | Webinar
GRATIS WEBINAR

ESG: Fra Ansvar til Avkastning - En Praktisk Veiledning

Helene tar deg igjennom tips og råd om ESG.

Helene Melby Brodersen2

Sammendrag

Dato: 09.04.24
Tid:
13.00-13.45

I dette webinaret utforsker vi hvordan ESG (Environmental, Social, and Governance) kan transformeres fra en ansvarsøvelse til en lønnsom investering.

Vi vil dekke:

  • Siste trender, endringer og aspekter ved ESG-programmer og bærekraftsrapportering.
  • Hvordan de 5 R'ene (Reduser, Resirkuler, Reparer, Gjenbruk, og Rethink) kan omforme din forretningsstrategi for ESG.
  • Strategier for å engasjere tverrfaglige team for å øke profitt gjennom ESG-initiativer.
  • Nye tanker og praktiske eksempler på hvordan ESG kan redusere kostnader.
  • Hvordan løsninger for datavisibilitet kan bidra til din ESG-strategi.
  • Vi ser nærmere på rapporteringskrav og hvordan forholde seg til disse i praksis.

Registrer deg nå for å lære hvordan din organisasjon kan dra nytte av ESG i praksis!

Dette webinaret vil gi deltakerne innsikt i hvordan ESG kan integreres i forretningsstrategier for å oppnå både økonomisk og samfunnsmessig gevinst.


 

Foredragsholder

Helene Melby Brodersen_Head of ESG and Sustainability_no background
Helene Melby Brodersen • Head of ESG & Sustainability • ESG
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"