HMS-Strategi: Nøkkelprosesser og Praktiske Tilnærminger | Webinar
GRATIS WEBINAR

Optimaliser Din HMS-Strategi: Nøkkelprosesser og Praktiske Tilnærminger

Karine tar deg igjennom tips og råd om HMS.

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag

Dato: 21.03.24
Tid:
13.00-13.45

Velkommen til vårt engasjerende webinar hvor vi dykker inn i de essensielle aspektene ved effektiv HMS-forvaltning. I dette webinaret, ledet av Karine, en ekspert på arbeidsmiljø og sikkerhet, vil du oppdage hvordan du kan optimalisere din HMS-strategi og gjennomføre nøkkelprosesser som ikke bare oppfyller regelverkskrav, men også fremmer en kultur av sikkerhet og velvære på arbeidsplassen.

Kort Innhold:

  • Forståelse av HMS-Begreper: En introduksjon til grunnleggende prinsipper og viktigheten av HMS i den moderne arbeidsplassen.
  • Utvikling av Effektive HMS-Strategier: Lær hvordan du utvikler og implementerer robuste strategier for å håndtere helse, miljø og sikkerhet effektivt.
  • Gjennomføring av HMS-Prosessene: En guide til praktisk gjennomføring av HMS-tiltak, inkludert risikovurdering, forebygging og respons.
  • Bygge en Sikkerhetskultur: Tips og råd for å fremme en kultur av sikkerhet på arbeidsplassen og engasjere ansatte i HMS-prosesser.
  • Oppdatering på Norske HMS-Regelverk: En gjennomgang av de nyeste regelverkene og beste praksiser i Norge.
     

Dette webinaret er ideelt for alle som jobber med HMS, enten du er ny til feltet eller ser etter måter å forbedre dine eksisterende prosesser. Meld deg på nå for å få verdifull innsikt og praktiske råd for å styrke ditt arbeidsmiljø.


 

Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang • Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"