Tillbaka till startsidan-1

 

 

 

EcoOnline Award

 

EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat.  EcoOnline Award ska lyfta fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar och har en strategi för substitution i den digitala kemikalieförteckningen Chemical Manager. Priset består av en vacker glasdroppe. Missa inte att nominera er eller någon annan verksamhet som bör hyllas.

 

Nominera verksamhet till EcoOnline Award 2020

Arbetar ni förebyggande och aktivt med er kemikaliehantering? Då kan du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2020

Skicka in din motivering till info.se@ecoonline.com - Vinnaren presenteras under Miljö och Kemidagarna maj, 2020

 

 

Prismottagare EcoOnline Award 2019

IMG_7011

 

EcoOnline fick äran att dela ut priset till Eva Bastmo och Ann-Christin Abrahamsson som är hållbarhetsutvecklare på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (ESEM). I bilden ser ni dom
tillsammans med sina kollegor. [ f.v. Kristine Wiik, Eva Bastmo, Anna-Karin Wengsevik, Katarina Jansson,
Eva Karlman, Ann-Christin Abrahamsson
 och Daniel Rosander.]

ESEM har jobbat målmedvetet och strukturerat för att vara där de är idag. Eva Bastmo är driftig och målmedveten samt har gjort ett gediget arbete med att utbilda sina kollegor. Hon har ett engagerat och skickligt team med hållbarhetsutvecklare, miljösamordnare och kemikalieombud.

Eva Bastmo tar också hjälp av EcoOnlines support och sin kundansvariga. Hon utbildar sig genom EcoOnline för att hålla sig uppdaterad och kan på så sätt utnyttja verktygen och funktionerna till fullo.

 

Vinnaren av EcoOnline Award 2019 - Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB med motiveringen:

 

"Vinnaren av EcoOnline Award 2019 har visat att med ett stort internt engagemang kan många kemikalievinster åstadkommas. Genom att samordna företagets övergripande kemikaliehantering har ett gemensamt arbetssätt införts med hjälp av kemikalieombud. Bättre kontroll på vilka kemikalier som används, genomförda riskbedömningar och minskat antal kemikalier i verksamheten är några av vinsterna.

Utöver detta har man skapat en medvetenhet hos personalen om farliga kemikalier för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Det är med stor glädje vi utser Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB till årets vinnare!"

 

Om Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

 

Tidigare vinnare av EcoOnline Award

 

2018 - Söderenergi AB 
Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i verksamheten och man har bl.a. med hjälp av Chemical Manager och goda inköpsrutiner tagit kontroll över vilka kemikalier som används i verksamheten. En vinning för både miljö, hälsa och säkerhet. 

IMG_8020

Med en kombination av stort engagemang, samarbete och delat ansvar ute i verksamheten har man skapat förutsättningar för ett lyckat kemikaliearbete.

2017 - Tekniska Verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping säkerställer att alla medarbetare ska få en säkrare och tryggare arbetsplats att gå till. Ett starkt driv och engagemang där man med rutiner och system kopplat till kemikalieregistret Chemical Manager arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten.

2016 - Ramirent
Ramirent arbetar brett och aktivt med sin kemikaliehantering och dokumentation. De halverade nästan sitt befintliga sortiment när de implementerade Chemical Manager och verksamhetsmålet är att arbeta mot ett slimmat sortiment som är bra för hälsan och miljön.

2015 - Borås djurpark
Borås Djurpark är ett medvetet företag som alltid har värnat om miljön och strävar efter en hållbar framtid. De ser en effektiv och säker kemikaliehantering som en viktig del i sitt långsiktiga miljöarbete

2014 - Mekonomen
Mekonomen arbetar aktivt med olika ledningssystem för att säkerställa sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. EcoOnlines system är ett av ledningssystemen för att effektivisera och säkerställa en säker kemikaliehantering.

2013 - Unilabs
Unilabs AB arbetar målinriktat och strukturerat med sin kemikaliehantering. De har genomfört en stor mängd riskbedömningar med hjälp av systemet Chemical Manager, vilket ger dem en bra översikt över den samlade riskbilden på företaget.

2011 - Roxtec
Det allra första EcoOnline Award-priset delades ut 2011 till Håkan Brede på Roxtec.

 

EcoOnline AB

EcoOnline AB arrangerar varje år Miljö- och Kemidagarna. Under konferensen kan du träffa andra som arbetar med liknande frågor, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar och praktiska fall. Forskare, myndigheter och näringsliv ger olika infallsvinklar under samma tema.

EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare. EcoOnline har utvecklat alla sina system utifrån deras expertis inom kemikaliehantering och arbetsmiljö. Systemen hjälper därför kunder i hela Europa att följa EU:s förordningar, nationella lagstiftningar och inte minst kundens egna ambitioner för en säkrare arbetsplats.

 

Vill du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2020? Skicka din motivering till: info.se@ecoonline.com

 

IMG_7011IMG_6904IMG_8012IMG_6890

IMG_6902