Miljöpolicy | EcoOnline
ECOONLINES MILJÖPOLICY

Vi är miljödiplomerade

Low angle view of tall trees against the sky

Ett miljödiplomerat företag

EcoOnline AB är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer webbaserad programvara kopplat till ESG samt erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom främst kemikaliehantering. Våra produkter - systemstöd - hjälper andra verksamheter att stärka och utveckla sitt arbete med hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen samt följa gällande lagstiftning kring kemikaliehantering och arbetsmiljö.

 • Vi är ett tjänsteföretag, men resor och att framställa produkter vi använder i vår verksamhet har en miljöpåverkan. Av den anledningen bevakar och följer vi noggrant såväl gällande lagstiftning och krav som rör vår verksamhet som nya rön. Vi ställer även höga krav på ett aktivt miljöarbete från våra leverantörer och samarbetspartners samt försöker minimera miljöbelastningen vid möten och utbildningar.

 • EcoOnlines verksamhet skall alltid bedrivas på ett sådant sätt att de anställdas hälsa skyddas, att miljön skyddas samt att energi och naturresurser sparas. Arbetet kring dessa områden skall kännetecknas av ständig förbättring.

Inom koncernen bedrivs ett aktivt ESG-arbete och här kommer den senaste redovisningen (2023). Här kan du exempelvis ta del av strategin och KPI:er kopplat till miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning: EcoOnline ESG and Sustainability Report 2023

Ta del av EcoOnlines ESG- och hållbarhetsrapportering

protect the environment concept - earth with a tree isolated over a white background

Vad innebär miljödiplomering?

Miljödiplomering innebär att vi på EcoOnline tar ansvar för miljön och arbetar aktivt med att minimera vår egen miljöpåverkan. Med våra tjänster hjälper vi dessutom våra kunder att arbeta effektivt med miljöfrågor kopplade till kemikaliehantering. Läs mer om ESG här >>

Miljöledningssystemet vi använder följer kraven enligt Svensk Miljöbas och är vårt verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet, hitta de miljöaspekter som är mest betydande och därigenom effektivt minska verksamhetens miljöbelastning genom att sätta upp tydliga mål som vi följer upp och utvärderar årligen

 • Vid inköp väljer vi i första hand miljödeklarerade och etiska produkter.

 • Vi har system och rutiner för återvinning och följer upp kvantiteterna över tid.

 • Vi ställer krav på att våra städleverantörer ska använda miljövänliga rengöringsmedel.

 • Vi arbetar för att minimera vår elförbrukning.

 • Vi väljer i första hand e-post som kommunikation och ersätter brev, avtal, offerter samt marknadsutskick i pappersform med digitala alternativ.

 • Våra möten, både med kunder och internt, genomför vi främst online vilket minimerar behovet av miljöpåverkande resor.

 • Vid resor använder vi i första hand tåg, kollektivtrafik eller miljöbilar.

 • Vi ser till att våra anställda är tillräckligt utbildade för att kunna tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete.

 • Vi hjälper ständigt våra kunder att förbättra sin kemikaliehantering för ökad säkerhet och bättre miljö.

Läs mer om miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Standard. 

Läs mer om EcoOnlines certifiering.

Dekal Svensk Miljöbas 2022-06-01

Våra senaste nyheter