Hubb i Göteborg inom nätverket A Sustainable Tomorrow [esg]

Vi ses väl den 11 september?

Du kan redan nu anmäla dig till årets stora hållbarhetsevent!

Många nya spännande talare och du kan komma till oss - ingen kostnad! 

Vi bjuder på frukost och ger dig även möjlighet att fortsätta med lunch och eftermiddag med föreläsningar och workshops.

Boka din plats redan nu 👉

AST_HUB_Logo_RGB
citygate-webb-1024x574

2023 var vi över 60 personer på plats för att ta del av de olika föreläsarnas insikter: mod, disciplin, fortare och snabbare, våga ta obekväma beslut och hur kan du och jag bidra. Bara för att nämna några budskap som levererades. 

Nya perspektiv på vad disruption innebär fick vi. För vi behöver alla bidra, med stora kliv, för att nå agenda 2030-målen. 

I år är vi på samma plats, på Citygate och sedan går vi över till vårt kontor i Jacy'z / Kineum-huset.

Nedan ser du vad vår hubb kom fram till när det gäller tips och riktig action från eventet 2023.

Och du kan redan anmäla dig 👉Välkommen!

2024 Dissonans

AST_pluggar_2024_05 (1)

 

Upplägg 2024


AST_pluggar_2024_05 (1)

Fredrik-Reinfeldt (1)

Fredrik Reinfeldt 
Keynote talare 2024

Fredrik Reinfeldt är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos A Sustainable Tomorrow. Han ger en global omvärldsanalys kopplad till årets fokusområde Dissonans, knappt två månader innan presidentvalet i USA. Nu är det viktigare än någonsin att förstå den globala utvecklingen för att kunna gå från ord till handling i det lokala arbetet.
Foto: Photo87.se

 

Maria Wolrath Söderberg

Talare 2024

Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik vid Södertörns högskola. Hon forskar och undervisar om hur människor resonerar när det gäller klimatomställning. Hon fokuserar på målkonflikter, spänningar och värdekrockar i relation till klimatförändringar och hållbarhet. Uppmärksammad sommarpratare i Sveriges Radio P1 2023.

Foto: Isabelle McAllister

Läs intervju med Maria: https://asustainabletomorrow.com.se/intervju-maria-wolrath-soderberg/

 

Kata Nylén

Expertrådgivare 2024

Kata Nylén är legitimerad psykolog och medgrundare till Klimatpsykologerna. Hon har en bakgrund inom social hållbarhet och driver nu företaget Shift Collective som hjälper organisationer att utvecklas till resilienta modiga påverkansaktörer. Kata är A Sustainable Tomorrows expertrådgivare inom årets fokusområde Dissonans.

Läs intervju med Kata: https://asustainabletomorrow.com.se/intervju-kata-nylen/

Gurgîn Bakircioglu

Keynote talare 2024

Gurgîn Bakircioglu, föreläsare och journalist, driver frågan om klimaträttvisa för Sveriges förorter och låginkomsttagare. Han betonar behovet av att lyssna på minoritetsgrupper och integrera deras kunskap för att skapa rättvisa och hållbara samhällen. Han uppmuntrar till socialt engagemang genom en stark närvaro i både traditionella och digitala medier.

Foto: Adam Karlsjö

Läs intervju med Gurgîn: https://asustainabletomorrow.com.se/intervju-gurgin-bakircioglu/

 

Andreas Magnusson

Ungdomsambassadör och programledare 2024

Andreas är en ung klimataktivist, moderator och talare. Han har bred erfarenhet kring klimat- och hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på att inkludera unga i omställningen. 2023 belönades Andreas med Kompassrosstipendiet av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Läs intervju med Andreas: https://asustainabletomorrow.com.se/intervju-andreas-magnusson/

SE Image Part of network A Sustainable Tomorrow

 

Hållbarhetstips från oss som deltog på plats 2023:

Det individuella engagemanget är viktigt. På plats hade vi denna övning och här ser du resultatet:SE _ event_IRL-vad-ar-ditt-basta-miljohallbarhetstips-1

Dessa initiativ kring hållbarhet gör min verksamhet (2023):

Den andra övningen vi gjorde under dagen var från perspektivet: vad gör mitt företag/min verksamhet? Här ser du resultatet:SE _ event_IRL-vad-gor-ditt-foretag-for-att-bli-hallbarare

Talare under 2023 års digiloga konferens och sammanfattning


Här ser du 2023-års talare och här är också en sammanfattning (pressrelease från A Sustainable Tomorrow). Här är också en länk till after movie.

Här är också Fredrik Reinfeldts summering (YouTube-länk).

Årets arrangemang genomfördes inför publik i Helsingborg och livesändes till 150 hubbar. Nytt för i år var att även hubbar i Finland, Norge och Spanien valt att ansluta sig till A Sustainable Tomorrow. Dessutom lanserades en ny scenografi som en del av ett dynamiskt tv-produktionsformat. Syftet är att skapa en bättre upplevelse för deltagarna och få fler att gå från ord till handling i sin hållbarhetsomställning. Totalt följdes evenemanget av cirka 20 000 personer som fick lyssna till föreläsningar och diskussioner inom fokusområdet ”Disruption – människa, maskin, metod”. Programmet leddes av Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och programledare hos A Sustainable Tomorrow.

– Det är fantastiskt att människor från så många olika samhällssektorer samlas för dialog och för att utveckla samarbeten baserat på input från sändningen. Deltagarnas feedback visar att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om disruption och tillämpa det i sin verksamhet, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Dagen inleddes med ett tvärsektoriellt samtal om disruption med Sara Nilsson Lööv, legitimerad psykolog och initiativtagare till Rebellmammorna, Dr. Christofer Laurell, Chief Research Officer på ClimateView, och Dr. Katarina Blomkvist, forskare inom disruptiv innovation och grundare av Daily Innovation. Paneldeltagarna var överens om att det behövs mer sektorsövergripande samarbete mellan civilsamhälle, politik, städer, näringsliv och akademi.

Professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, presenterade ny forskning som visar att sex av nio planetära gränser nu har överskridits. Om nuvarande trend håller i sig riskerar det att leda till att planeten inte längre kan upprätthålla mänskligt liv. Visserligen har kunskapen ökat, lagar och regelverk skärpts, men omställningen går ändå för långsamt. För att förhindra en temperaturökning över 1,5 grader måste klimatutsläppen halveras varje decennium, vilket kräver disruptiva och exponentiella lösningar.

Märtha Rehnberg, expert inom disruption och medgrundare av DareDisrupt, föreläste bland annat om vikten av visioner för att skapa modiga handlingar i nutiden. Företag som prioriterar syfte framför vinst har lättare att locka unga talanger som vill lösa problem genom att utveckla nya, hållbara lösningar. Det finns fantastiska möjligheter inom områden som bioinnovation, kvantteknik och artificiell intelligens så länge vi använder tekniken för rätt syfte. Publiken fick även lyssna till goda exempel från energiföretaget RWE Renewables som gör stora investeringar i exempelvis havsbaserad vindkraft samt Resurs Bank som presenterade sitt arbete för att bidra till ekonomisk hållbarhet bland unga och stötta cirkulära affärsmodeller.

Människorättsaktivisten och juristen Linnéa Claeson pratade om vikten av att stå upp för sina medmänniskor, att vara modig även när man är livrädd. Mod är en muskel som går att öva upp och det krävs disciplin för att göra det som är rätt, i stället för att välja den enkla vägen. Att ge upp är att avsäga sig ansvar. Noura Berrouba, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, summerade och analyserade innehållet under sändningen. Hon underströk att ungdomar spelar en viktig roll för att sätta hållbarhets- och klimatfrågor på agendan och att deras engagemang måste tillvaratas på ett bättre sätt. Vi behöver fler disruptörer, konstaterade Noura Berrouba.

För åttonde gången avslutades konferensen av Fredrik Reinfeldt som gjorde en global omvärldsanalys. Trots en dysfunktionell världsmaktsordning där starka krafter motarbetar frihet och öppenhet valde den tidigare statsministern ändå att vara hoppfull. Han lyfte fram FN:s klimatarbete och de Globala målen som en framgångsrik global ansträngning. Om alla länder uppnår sina nationella klimatmål kan vi fortfarande rädda planeten. Det räcker dock inte med en traditionell, kontrollerad förändringsprocess utan det krävs disruptiva lösningar som kan skalas upp på global nivå.

Nästa A Sustainable Tomorrow-konferens anordnas den 11 september 2024. Målet är att bli 40 000 deltagare och etablera hubbar i fler länder.

– Det är nu eller aldrig. Vi måste använda disciplin, gemenskap och vara disruptiva genom gränsöverskridande samarbeten för att skapa en hållbar morgondag. Årets digiloga uppslutning och det stora intresset för att arrangera en hållbarhetshubb 2024 visar på en unik kraft hos en stor grupp människor. I ett alltmer polariserat samhälle blir vi en samlingspunkt som hjälper alla sektorer att förflytta sig i rätt riktning tillsammans. Det ger mig hopp, säger Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow.

Här också en film som sammanfattar den digiloga konferensen.

Photo87_A Sustainable Tomorrow

Från vänster: Henrik Linder, Christofer Laurell, Linnéa Claeson, Katarina Blomkvist, Sara Nilsson Lööv, Catarina Rolfsdotter-Jansson, Noura Berrouba, Märtha Rehnberg, Matilda Machacek och Fredrik Reinfeldt. Fotograf: Photo87.se

AST_pluggar_tema2023_SVE_02_small

 

Vårt engagemang i A Sustainable Tomorrow

 

I samband med att vi på EcoOnline valde att bli en hub-partner fick vi följande frågor av A Sustainable Tomorrow:

  1. Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?

Vi vill bidra med att sprida kunskap om hållbarhet och att vara en del av A sustainable Tomorrow’s plattform känns som ett naturligt steg.

  1. Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation (och varför)?

Vår affärsidé är att med hjälp av användarvänliga IT-system skapa säkrare och hållbarare arbetsplatser. Inte minst verkar vi för att minska farliga kemikalier och öka rapportering av tillbud, för att hjälpa företag att få nya perspektiv och insikter. Det sker alldeles för många arbetsplatsolyckor. En aspekt som inte lyfts särskilt ofta är förekomsten av arbetsplatsrelaterad cancer – endast i Sverige räknar man med 600 cancerfall per år.

  1. Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?

Vi har tagit ett nytt grepp och lyft in ESG i vår egen verksamhet, där vi internt har utsett ESG-ansvariga. Det kan handla om att ha trivselaktiviteter för att skapa en trevlig stämning till att vi har ingått ett sponsringsavtal för att rädda hotade djur. Vi är också miljödiplomerade av Svensk Miljöbas- SUSA Sustainable Standards – vilket gett oss ett bra ramverk för att minska förbrukning av material, resor och el samt att vi återvinner mer produkter.

  1. Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?

Vi ser nätverket och att vara en hubbpartner som ett bra tillfälle att få nya insikter kring hållbarhet.

  1. Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?

Som mjukvaruföretag tänker vi gärna utanför boxen så disruption som fokusområde välkomnar vi och vill gärna lära oss mer genom A Sustainable Tomorrow. Ett exempel som vi ser en tendens till är att fler avdelningar inom en verksamhet måste samverka för att driva miljö- och hållbarhetsmål, så nya sätt att samverka och samarbeta för att skapa långsiktiga förändringar är viktiga steg.

Martina Jonsson, VD EcoOnline och Sandra Sköld, Marknadschef EcoOnline

Martina Jonsson_VD och Sandra Sköld_marknadschef

ESG, SDG - vad innebär det i praktiken? Här får du konkreta exempel:

Mätbart arbetsmiljöarbete är grunden för ESG.

ESG har blivit ett stort fokus, eftersom investerare, anställda och andra intressenter i allt högre grad förväntar sig att företag ska rapportera hur de påverkar världen runt dem.

FN:s Agenda 2030 består av 17 övergripande mål, Sustainability Development Goals, SDG.
Varje SDG har olika delmål och indikatorer för att kunna mäta utvecklingen. 

Att kunna mäta och rapportera är grunden för att vi ska få en mer hållbar värld, utifrån flera aspekter.

Läs mer om arbetsmiljö och ESG-rapportering >>

SE ESG blog

SE ESG UN Goal 8

Delmål 8.8

EcoOnlines bidrag för en säkrare arbetsplats

EcoOnline och FNs globala mål 3

Delmål 3.9

Se EcoOnlines bidrag för bättre kemikaliesäkerhet

 

SE Event IRL A Sustainable Tomorrow