On-demand webbinarier inom HMS och kemikaliehantering

On demand webbinarium

On demand webbinarium är webbinarier som vi redan har genomfört och ger dig möjlighet att själv bygga på din kunskap inom HMS, kemakaliehantering, fördelar med digitalt lärande och e-learning. Du bestämmer själv när du vill se dessa webbinarier!

ESG: med fokus på miljö- och hållbarhet

Man showing solar panels technology to student girl
Hur förbereder sig din organisation för att hantera alla de ständigt föränderliga ESG-reglerna?

Ta del av vårt engelska on demand webbinarium med experter - ingen kostnad! Inte minst får du ta del av Richard Tippers kunskap om hållbarhet och vikten av att rapportera. Hans rapporter inom detta område har bidragit till Nobels Fredspris.

Få insikter för att framtidssäkra din verksamhet.

SE  ESG CSRD ESRS detta behöver du veta
ESG & CSRD: det här behöver du veta nu

Ta del av detta webbinarium för att lära dig mer om hållbarhetsrapportering. 

Vi går igenom uttryck, datum och de rapporteringskrav som finns nu. 

Hälsa, Miljö & Säkerhet - HMS

SE _EHS Rutines and processes-webinar_Image
Rutiner och processer i ditt arbetsmiljöarbete

Ett webbinarium där du får tips och nya insikter kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och det praktiska arbetet i jobbvardagen. 

Handsome businessman with eyeglasses working from home
Digitalt arbetsmiljöarbete i praktiken

Webbinariet tar upp betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), hur du kan få med dig ledning och medarbetare i arbetet kring att skapa en säkerhetskultur och sist men inte minst hur du kan använda ett digitalt verktyg för att underlätta SAM-arbetet.

team of successful business people having a meeting in executive sunlit office
OSA i praktiken

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) handlar om att alla ska trivas och må bra på jobbet för att kunna prestera bra. Ta del av detta webbinarium för att få nya insikter kring OSA.

SE _FAQ-webinar_Image
Fråga experterna om arbetsmiljö, kemikalie- och krishantering

Här besvaras de vanligaste frågorna vi får på EcoOnline. En mängd insikter kring arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering. 

SE _New legislattion_2024_webinar_Image
Nyheter inom lagstiftningen

Välkommen på detta on demand-webbinarium för att få en inblick i vad det är som gäller för 2024 och framöver:

  • lagstiftning
  • direktiv
  • AFS
hard-hat-safety-hat-construction-hardhat-industrial-work-1
5 tips för en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats

Genom förebyggande åtgärder, mer kunskap och tillämpning av ny kunskap har arbetsrelaterade skador minskat kraftigt under de senaste 30 åren. Under detta webbinarium får du tips och kunskap för hur ni kan skapa en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats.

COSHH_December 4th
Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma?

Ett webbinarium där du får lära dig vad du behöver tänka på för att göra risk-bedömningar och handlingsplaner som leder till riktiga resultat. Du får tillgång till checklistor och snabbscanningsverktyg som hjälper dig ta din del av arbetsmiljö-ansvaret.

Employee Benefits placard with cityscape background
Från risk till frisk del 2
- Social arbetsmiljö (OSA)

Du får lära dig mer om hur och varför olika beteenden på arbetsplatsen kan bli orsak till ohälsa, lägre produktivitet och försämrad trivsel.

Leadership sign with sky background
Självledarskap – bli ditt bästa jag i ditt livs olika roller 

För att leda andra måste du först kunna leda dig själv.  

Multiethnic group of happy business people working together in office
Hälsofrämjande arbetsplatser – med perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi kan som arbetsgivare ge förutsättningar och verktyg för både trivsel och hälsa. Tillsammans med medarbetarens egna vilja och engagemang kan vi skapa resultat.

Young business woman working typing on computer in her office-2
Hur svårt kan det vara?

Ett webbinarium som handlar att det är lättare att krångla till arbetsmiljöarbetet än att göra det enkelt och tydligt så att alla i en organisation kan bidra till att vara steget före ohälsa och olycka på riktigt.

Kemikaliehantering

SE _6-duties-webinar_Image
6 skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Det finns många skyldigheter inom kemikaliehantering och dokumentation. Här får du ta del hur du ska hantera detta för att skapa en säkrare och sundare arbetsmiljö.

Ett av våra mest populära teman!

SE _Chemical-Risk-Assessment-Exposure-webinar_Image

Kemiska riskbedömningar och exponering

Få mer insikter kring kemisk riskbedömning, kemiska riskkällor och inte minst det nya lagkravet kring exponering (från april 2024)

SE _Chemical list and SDS-webinar_Image
Det här bör du veta om kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad

Du får kunskap om vad det är som gäller kring lagstiftning kring kemikalieförteckning och hantering samt de regler och krav för dig som arbetsgivare om säkerhetsdatablad. Ta del av detta on demand webbinarium redan idag1

SE _How-to-read-SDS-webinar_Image
Så här läser du ett säkerhetsdatablad

Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

SE webbanner Kemikaliehantering
Uppdatera dig om kemikalielagstiftningen

Mycket är på gång inom kemikalielagstiftningen 2023! Håll dig uppdaterad och få information genom att signa upp dig redan idag.

SE Webinar Chemical Risk Assessment 2023
5 steg för att komma igång med kemiska riskbedömningar

Ta del av den senaste versionen av vårt populära webbinarium kring kemiska riskbedömningar.

SE _Substitution-webinar_Image
Verktyg för substitution

Vad innebär det att substituera sina kemikalier? Hur ska man tänka när man ska börja sitt substitutionsarbete? Vi gästas av ChemSecs Anna Lennqvist, som bl a går igenom hur SIN-list kan användas.


Chemical safety Awareness 600x400
Substitution med exempel från verkligheten

Vad innebär det att substituera sina kemikalier? Hur ska man tänka när man ska börja sitt substitutionsarbete och med vilka produkter börjar man? Ett webbinarium tillsammans med Substitutionscentrum, RISE.smartmockups_kn6067hc
Allt om säkerhetsdatablad och inblick i den nya lagstiftningen

Arbetar du med säkerhetsdatablad, antingen som tillverkare eller som användare av dem? Då behöver du vara medveten om den nya lagstiftningen som träder i kraft 2023.

Portrait of male manager using digital tablet in warehouse
Detta behöver du ha med i din kemikalieförteckning

I miljöbalken kan man läsa att anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga verksamheter har skyldighet att ta fram en kemikalieförteckning. Men vad innebär detta och vad ska finnas med i en kemikalieförteckning?

Krishantering

SE _Crisis-Management-webinar_Image

7 tips för att fram en krisplan

Få sju konkreta tips om vad du ska tänka på vid krishantering och krisberedskap kopplat till att ta fram en krisplan.

Crisis management dreamstime_xl_139965580_web optimised

5 anledningar till att ha ett krishanteringssystem

Få praktiska tips på hur du enkelt får kontroll över din krisplan . Med en fullständig översikt över situationen i händelse av en incident kan du enkelt kommunicera med dina anställda.