On-demand webbinarier inom HMS och kemikaliehantering

On demand webbinarium

On demand webbinarium är webbinarier som vi redan har genomfört och ger dig möjlighet att själv bygga på din kunskap inom HMS, kemakaliehantering, fördelar med digitalt lärande (Learning Manager). Du bestämmer själv när du vill se dessa webbinarier!

Hälsa, Miljö & Säkerhet - HMS

Handsome businessman with eyeglasses working from home
Digitalt arbetsmiljöarbete i praktiken

Webbinariet tar upp betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), hur du kan få med dig ledning och medarbetare i arbetet kring att skapa en säkerhetskultur och sist men inte minst hur du kan använda ett digitalt verktyg för att underlätta SAM-arbetet.

team of successful business people having a meeting in executive sunlit office
OSA i praktiken

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) handlar om att alla ska trivas och må bra på jobbet för att kunna prestera bra. Ta del av detta webbinarium för att få nya insikter kring OSA.

COSHH_December 4th
Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma?

Ett webbinarium där du får lära dig vad du behöver tänka på för att göra risk-bedömningar och handlingsplaner som leder till riktiga resultat. Du får tillgång till checklistor och snabbscanningsverktyg som hjälper dig ta din del av arbetsmiljö-ansvaret.

hard-hat-safety-hat-construction-hardhat-industrial-work-1
5 tips för en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats

Genom förebyggande åtgärder, mer kunskap och tillämpning av ny kunskap har arbetsrelaterade skador minskat kraftigt under de senaste 30 åren. Under detta webbinarium får du tips och kunskap för hur ni kan skapa en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats.

Multiethnic group of happy business people working together in office-2
Kom i gång med ditt HMS-arbete

Vi kommer att ge er verktyg för hur ni startar projekt, eller tar ert befintliga arbete till en ny nivå, kring hälsa, miljö och säkerhet. Ett webbinarium där du får med dig konkreta tips!

Employee Benefits placard with cityscape background
Från risk till frisk del 2
- Social arbetsmiljö (OSA)

Du får lära dig mer om hur och varför olika beteenden på arbetsplatsen kan bli orsak till ohälsa, lägre produktivitet och försämrad trivsel.

Employee Benefits placard with cityscape background
Från risk till frisk del 2
- Social arbetsmiljö (OSA)

Du får lära dig mer om hur och varför olika beteenden på arbetsplatsen kan bli orsak till ohälsa, lägre produktivitet och försämrad trivsel.

Leadership sign with sky background
Självledarskap – bli ditt bästa jag i ditt livs olika roller 

För att leda andra måste du först kunna leda dig själv.  

Multiethnic group of happy business people working together in office
Hälsofrämjande arbetsplatser – med perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi kan som arbetsgivare ge förutsättningar och verktyg för både trivsel och hälsa. Tillsammans med medarbetarens egna vilja och engagemang kan vi skapa resultat.

Young business woman working typing on computer in her office-2
Hur svårt kan det vara?

Ett webbinarium som handlar att det är lättare att krångla till arbetsmiljöarbetet än att göra det enkelt och tydligt så att alla i en organisation kan bidra till att vara steget före ohälsa och olycka på riktigt.

Kemikaliehantering

SE _6-duties-webinar_Image
6 skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Det finns många skyldigheter inom kemikaliehantering och dokumentation. Här får du ta del hur du ska hantera detta för att skapa en säkrare och sundare arbetsmiljö.

Ett av våra mest populära teman!

SE webbanner Kemikaliehantering
Uppdatera dig om kemikalielagstiftningen

Mycket är på gång inom kemikalielagstiftningen 2023! Håll dig uppdaterad och få information genom att signa upp dig redan idag.

SE Webinar Chemical Risk Assessment 2023
5 steg för att komma igång med kemiska riskbedömningar

Ta del av den senaste versionen av vårt populära webbinarium kring kemiska riskbedömningar.

Chemical safety Awareness 600x400
Substitution med exempel från verkligheten

Vad innebär det att substituera sina kemikalier? Hur ska man tänka när man ska börja sitt substitutionsarbete och med vilka produkter börjar man? Ett webbinarium tillsammans med Substitutionscentrum, RISE.

SE Webinar Chemical Risk Assessment
Kom igång med dina riskbedömningar av kemiska riskkällor!

Tycker du det är svårt att komma igång med hur du ska riskbedöma dina kemiska produkter och andra riskkällor? Då ska du anmäla dig till detta webbinarium!

smartmockups_kn6067hc
Allt om säkerhetsdatablad och inblick i den nya lagstiftningen

Arbetar du med säkerhetsdatablad, antingen som tillverkare eller som användare av dem? Då behöver du vara medveten om den nya lagstiftningen som träder i kraft 2023.

Portrait of male manager using digital tablet in warehouse
Detta behöver du ha med i din kemikalieförteckning

I miljöbalken kan man läsa att anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga verksamheter har skyldighet att ta fram en kemikalieförteckning. Men vad innebär detta och vad ska finnas med i en kemikalieförteckning?

kemikaliehantering i produktion
Har ledningen koll på kemikaliehantering och arbetsmiljöarbetet?              

Webbinarium om hur arbetsgivaren kan ta ansvar för kemikaliehanteringen, det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa en bra säkerhetskultur och få både medarbetare och chefer att ta sin del av ansvaret. Tillgång till checklistor, guider och scanningsverktyg.

SDS (Header) SWE
Så läser du ett säkerhetsdatablad 

Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

Digitalt lärande

EcoOnline_Learning Manager_PR-1
Hållbar introduktion genom
e-learning

Ta det digitala lärandet till en ny nivå för att sprida kunskapen kring miljö, hälsa och säkerhet inom er verksamhet.Under detta webbinarium kommer Emelie att guida er både i systemet och ge er en mängd värdefulla tips kring e-learning och hur man kan designa kurser för en hållbar introduktion.

E-Learning on Laptop Screen. Online Working Concept.-1
Boosta kunskapen genom
e-learning

Genom utbildning och kunskap om hur nya medarbetare ska hantera kemikalier eller agera i vissa arbetssituationer kan många olyckor undvikas.

Under detta webbinarium kommer Emelie att guida dig hur du kan utbilda både nyanställda och sommarjobbare genom e-learning.

Krishantering

Crisis management dreamstime_xl_139965580_web optimised

5 anledningar till att ha ett krishanteringssystem

Få praktiska tips på hur du enkelt får kontroll över din krisplan . Med en fullständig översikt över situationen i händelse av en incident kan du enkelt kommunicera med dina anställda.