Core - Dokumenthantering | EcoOnline
Core funktionalitet

Dokumenthantering

Se till att era säkerhetsdokument är uppdaterade och tillgängliga.

NEW-Document-Hero-Mockup

Att hantera diverse dokument

Att se över dokumenthantering över hela er organisation är en komplex uppgift som ofta involverar massor av papper eller stora kalkylark. Det kan vara svårt att hitta viktiga dokument som en inspektionsrapport, en revision eller en riskbedömning när ni behöver dem.

Vår dokumentmodul hjälper till att öka er effektivitet, spåra ändringar och godkännanden, skicka påminnelser för att granska eller uppdatera dokument och se till att alla snabbt kan hitta den senaste versionen av alla dokument.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Meddelanden & påminnelser

Ställ in påminnelser via Mina uppgifter eller Åtgärder när dokument kräver uppdatering eller är på väg att förfalla

New-Icon_Key-Features
Förändringslogg

Lista av de förändringar som gjorts i ett dokument i dokumentbeskrivningen

New-Icon_Key-Features
Centraliserad

All säkerhetsdokumentation och alla register på ett och samma ställe

New-Icon_Key-Features
Åtgärder

Tilldela dokument för granskning av betrodda personer

New-Icon_Key-Features
Versionskontroll

Ha en källa till information för all säkerhetsdokumentation

New-Icon_Key-Features
Dokumentlänkning

Länka era relaterade dokument

ITV-250x150

“Det är ett utmärkt system som stödjer oss i vårt arbete kring riskhantering på en global nivå. Från rapporteringsverktyg för slutanvändare som kommer att driva engagemang, till flexibiliteten i olika dashboards för hanteringsinformation som kommer att uppmuntra ägarskap inom företaget.”


Ruth Denyer, Chef för operativ risk, ITV
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger