Kemisk substitution | EcoOnline
Chemical_Substitution_Hero
Gör det enklare att ersätta produkter

Substitution av farliga kemikalier: enklare, snabbare & säkrare

Dokumentera processen att ersätta farliga kemikalier i ditt företag smidigare med vårt digitala verktyg.

  • Överväg lämpliga alternativ mer effektivt med omedelbar insikt om bl a faropiktogram.
  • Minska ditt behov av speciella processer för produktion, användning, avfallshantering och transport.
Martin-Baker-logo
“Rapporteringssystem hjälper till att identifiera information enkelt och hjälper till att hantera kontrollen av farliga ämnen. Bedömningsprocessen är enkel. Lätt att använda, bra SDB-databas, har rätt information enligt COSHH-förordningen, uppfyller lagkrav, bra sökmotor och rapporteringssystem”

Emma Bachar, H&S Advisor, Martin Baker
Tired-of-substitution

Dags att effektivisera substitutionsprocessen?!

Att fasa ut produkter utan rätt systemstöd är komplicerat och tidskrävande. Det är innan du börjar dokumentera din process för myndigheterna.

Easier-substitutions

Minska riskerna och gör din verksamhet mer hållbar

Följ substitutionsprincipen enkelt: verktyget har en steg för steg-guide som gör det enkelt för dig att jämföra produkters egenskaper och dokumentera utbyten som har gjorts i verksamheten.
Streamline-your-chemical-substitution
  • Minimera förekomsten av farliga kemikalier i produkter, industriprocesser - genom hela värdekedjan.
  • Gör hållbara val genom en överskådlig jämförelsematris.
  • Byt ut eller fasa ut skadliga kemikalier så att du kan byta till mer miljövänliga produkter.
  • Allt sparas och dokumenteras för senare granskning.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

user-friendly
ANVÄNDARVÄNLIGT VERKTYG

Med substitutionsverktygets steg för steg-guide och jämförelsematris, är det enkelt att jämföra produkters egenskaper och dokumentera utbyten som har gjorts i verksamheten.

cost saving
KOSTNADSEFFEKTIVT

Spara tid och pengar med ett substitutionsverktyg som ger stöd i substitutionsarbetet, samtidigt som ni säkerställer lagefterlevnad.

safety-guaranteed
RISKHANTERING

Att behöva hantera risker kan vara tidskrävande och kostsamt. Genom att minska andelen farliga kemikalier i verksamheten kan din verksamhet spara tid och pengar.

reporting
DOKUMENTATION

Samtliga produkter i din verksamhet som utvärderats för substitution går att se i en översikt. Informationen går också att exportera som en rapport till Excel.

Siemens-logo
“Informationen presenteras på ett sådant sätt att problemområden lätt kan identifieras. Detta har gjort det möjligt för oss arbeta mer förebyggande snarare än att vänta på att en händelse/incident ska inträffa.”

Michael Armitage, EHS Manager, Siemens 
substitutionsverktyg

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Följ substitutionsprincipen enkelt med vårt kemikaliehanteringssystem. Boka ett samtal med oss idag så visar vi hur enkelt du kan komma igång.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
3 tips om säkerhets-kultur och säkerhetsmognad

Ett proaktivt säkerhetstänkande på arbetsplatsen är resultatet av en hög nivå av hälso- och säkerhetsmognad. Hur kan du...

| Health & Safety
Arbetsmiljöinspektion: fem förberedande steg

Arbetsmiljöinspektioner är ett verktyg för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är god, trygg och...

| Health & Safety
Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer...