Mjukvara för CSR-rapportering | EcoOnline
Take control of your corporate social responsibilities within your business with our CSR reporting software
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: CSR-rapportering

Mjukvara för CSR-rapportering

Optimera ditt företags insatser kring CSR genom att se till att centralisera informationen/datan. Det ger dig en tydlig bild på såväl mål som resultat till analys. 

United-Living-logo

"Flytten till plattformen har varit en framgång - systemet är intuitivt och lätt att använda, och stödet från teamet har varit bra. Jag uppskattar särskilt hur teamet försöker sätta sig in i vår situation för att förstå våra rapporteringsbehov."


Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Around the globe, businesses struggle to collect their corporate social responsibility data

CSR-data kan vara svårt att samla in

Att samla in CSR-mätvärden är ingen lätt uppgift utan att rätt processer och rätt systemstöd på plats. 

Misalignment with your respective CSR framework could cost your business

Får rätt format och beräkningar

Information om företagets sociala ansvar måste inte bara vara korrekt, den måste också stämma överens med olika ramverk som företaget rapporterar till när det gäller beräkningar och format. Att inte anpassa och göra det korrekt kan skada ditt verksamhets rykte och trovärdighet hos investerare.  

Få en robust programvara för rapportering av dina CSR-aktiviteter

EcoOnlines programvara för CSR-rapportering fungerar som ett systemstöd för rapportering av social påverkan, så att du enkelt kan spåra aktiviteter i hela din organisation för att upprätthålla efterlevnaden/compliance.

 

EcoOnline's CSR reporting tool has a number of tools to help you gather data
  • Digitalisera och centraliseraföretagets CSR-data i en plattform. 
  • Använd dessa data för flera protokoll, interna- och externa rapporter utan att oroa dig för versions- eller formeländringar.
  • Visualisera och spåra din påverkan genom hela organisationen med hjälp av dynamiska översikter/dashboards. 
  • Anpassa dina CSR-resultatmått för att passa  olika ESG-ramverk. 🛠️ Steg för steg

Gör det enklare för dig redan idag

Få bort manuella och tidskrävande processer och bli digital genom att centralisera informationen i en och samma plattform.
1
Step1_CSR
1
2
Step2_CSR
2
3
Step3_CSR
3
4
Step4_CSR
4

Öka effektiviteten med bättre insikt i CSR-resultatet

key-features
Frågeformulär för samlingar

Bygg en stark grund genom att använda ett anpassat frågeformulär, skräddarsytt för din organisations specifika behov av CSR-rapportering.

key-features
Anpassning efter ramverket

Utvärdera och anpassa din data så att de passar det ramverk som ert företag rapporterar till, t.ex. FN:s globala mål för hållbar utveckling, SDG:er.

key-features
Engagemang hos leverantörer

Få in de uppgifter du behöver från dina leverantörer, inklusive kvantitativa och kvalitativa uppgifter, för att bättre förstå effekterna av din leveranskedja.

Vanliga frågor

Vad är CSR?

Bolagens sociala ansvar - CSR - corporate social responsability - är ett koncept som hjälper till att hålla företagen ansvariga för den påverkan de har på samhället.

Många organisationer väljer att bidra till samhället på positiva sätt och fatta mer hållbara beslut när det gäller miljön, för att visa en känsla av socialt ansvarstagande.
 Det kan även handla om olika insatser inom välgörenhet och volontärsverksamhet såväl som att förbättra arbetarvillkor.

Vad är exempel på aktiviteter som skulle kvalificera?

Flera ESG-relaterade aktiviteter kan inrymmas inom CSR-begreppet.

Detta inkluderar (men är inte begränsat till) minska GHG-utsläpp och organisationens koldioxidavtryck, volontärarbete och donationer till samhället, samt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 

Hur mäter man CSR-mått på rätt sätt?

Många organisationer har olika tillvägagångssätt när det gäller att mäta sina CSR-aktiviteter, eftersom det verkligen inte finns en mall som passar alla.

För att komma igång bör ni komma överens om era nyckeltal och mål för året.

Du kan använda FN:s Globala Mål / Agenda 2030 (SDG) som riktmärke samt följande nyckeltal för att komma igång: nöjda medarbetare, mångfald och inkludering, personalomsättning , samhällsengagemang, vattenförbrukning.
 

Ett annat sätt är att göra en dubbel väsentlighetsanalys för att förstå vad din verksamhet påverkar, och även påverkas av.
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Få insikter hur vår mjukvara kan hjälpa dig framåt

Du kommer att upptäcka hur enkelt det kan vara att mäta, rapportera och övervaka dina insatser och projekt kopplat till hållbarhet, inte minst rapportering av CSR-aktiviteter.

Vi tipsar och ger dig nya insikter - boka ett samtal med oss idag! 

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...