Mjukvara för TCFD | TCFD-rapportering | EcoOnline
Green energy windmills and solar panels
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: TCFD-RAPPORTERING

Mjukvara för TCFD-rapportering

Vår prisbelönta programvara för TCFD-rapportering gör det enklare för dig att anpassa ditt företag eller verksamhet till TCFD-ramverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Vårt rapporteringsverktyg kan kombinera data som är specifika för din organisations lokalisering för att automatiskt analysera alla klimatrisker, samt tillhandahålla och beräkna GHG-redovisning (växthusgasrapportering), inklusive dina Scope 1, 2 och 3 utsläpp, för att se till att du uppfyller TCFD-rapporteringskrav.

United-Living-logo
"EcoOnlies kombination av expertanalytiker, intuitiva programvara och integration med våra interna system gjorde att vi kunde slutföra två års globala GHG-konton inom 6 månader och rapportera GHG-utsläpp i vår årsredovisning ett år före våra
obligatoriska skyldigheter."

Simon Lyons, Director of Marketing & Communications, Aggreko
Black binoculars with green background

Håll koll på TCFD-kraven

Det är en utmaning att hålla reda på alla TCFD-krav och ha rätt system på plats för att samla in datan du behöver.

Du behöver inte bara ha en djup förståelse för Scope 1, 2 och 3- utsläpp och hur du beräknar dem.

Du behöver också förstå vilka klimatrisker enligt TCFD du ska fokusera på enligt din industrisektor och geografi.

Man collecting data for TCFD reporting

Tidskrävande processer och risker kring TCFD

Utan rätt kunskap och system på plats kan du samla in felaktig data, samtidigt som själva processen är mycket tidskrävande för att slutföra redovisning av växthusgaser enligt TCFD.

Ta del av vår mjukvara för enklare TCFD-rapportering redan idag!

Med vår programvara för TCFD-rapportering kan du se till att allt redovisas med hjälp av vår robusta plattform och få stöd av en hållbarhetsexpert. 

TCFD Reporting Software Tools with green arrow
    • Bygg en solid grund med hjälp av expertstöd.  
    • Centralisera datan via en plattform. 
    • Räkna enkelt ut utsläpp kopplat till Scope 1, 2, och 3. 
    • Förstå dina klimatrisker. 
    • Få tydliga resultat som är redo för revision (audit).Så här fungerar vår lösning för TCFD-rapportering

Det är dags att säga adjö till tidskrävande manuella uträkningar via Excel. Säg hej till en digital TCFD-rapporteringslösning!
1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3
4
Step4_Environmental_EcoOnline
4

Stärk ditt hållbarhetsarbete med djupare insikter

globe with green dot
Klimatscenarier

Bedöm olika klimatscenarier samtidigt för att få större insikt i möjliga utfall i framtiden och hur de kan påverka din verksamhet.

cloud icon with green dot
Rapportering av utsläpp av växthusgaser

Fyll enkelt i dina Scope 1-, 2- och 3-utsläpp med hjälp av vår omfattande databas med utsläppsfaktorer och automatiserade beräkningar.

clipboard icon with green dot
Integrerad rapportering

Koppla samman datapunkter inom alla ramverk kopplat till ESG, inklusive klimatrisker.

software icon with green dot
TCFD-programvara för riskbedömning

Förstå effekterna av fysiska risker i form av extrem värme, torka, översvämningar och stigande havsnivåer på din organisation eller leveranskedja och hur du hanterar dem.

John-Sisk-&-Son-logo
"En global miljöplattform gör det möjligt för PageGroup att samla in miljödata från hela verksamheten på ett sätt som kräver färre manuella kontroller, påminnelser och kalkylblad i processen. Datainmatningen kommer att göra det möjligt för oss att förbättra vår externa miljörapportering och ge viktig insikt i vår verksamhet."

Joanna Bonnett, Head of Sustainability, PageGroup plc.

Vanliga frågor

Vad är TCFD?

Skapades 2015 av rådet för finansiell stabilitet (FSB), tde Arbetsgruppen för finansiell stabilitet.org/">Task Force for Climate-related Financial Disclosures eller TCFD är ett ramverk för rapportering som följs i många regioner i världen, däribland Europeiska unionen/EU, Kanada och Japan för att nämna några.

Det huvudsakliga målet är att låta organisationer se vilken påverkan de har på miljön, så att de kan göra mer hållbara val i framtiden.  

Vad är TCFD-rapportering?

TCFD-rapportering är en standardiserad ramverk som organisationer bör följa när de rapporterar sina utsläpp.

Detta baseras på flera rekommendationer enligt TCFD:s pelare (områden) för att ge större tydlighet för tredje part (exempelvis investerare), exakt vad deras utsläpp av växthusgaser är, hantering av klimatrelaterade risker för deras organisation, och hur de planerar att hantera dessa i framtiden.

Vilka är TCFD:s pelare?

Det finns fyra TCFD-pelare: Styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål.  

Dessa områden är:

Styrning: Här måste organisationer förklara vilken roll ledare och ledning har när det gäller att analysera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter (positiv påverkan).

Strategi: Här ska alla klimatrelaterade risker och möjligheter identifieras och deras påverkan på organisationen, i form av framtida planer och ekonomi, ska förklaras.   

Riskhantering: Organisationen måste förklara hur de ska hantera de identifierade klimatrelaterade riskerna och sina metoder för att anpassa dem till företagets riskhanteringsförfaranden.  

Mått och mål: Under denna pelare måste organisationer avslöja sina värden för växthusgasutsläpp och vilka mått och mål som användes för att analysera de klimatrelaterade riskerna och möjligheterna. 

Vad är växthusgaser ?

Växthusgaser är gaser som absorberar värme från solen och får atmosfärens temperatur att stiga. De inkluderar koldioxid, metan, dikväveoxid, hydrofluorkarboner, peItrfluorkarboner, svavel hexafluorid och kvävetrifluorid. Det är viktigt att vara medveten om vilka växthusgaser ditt företag släpper ut genom att beräkna dina utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3.

En förkortning i dessa sammanhang är GHG: Green House Gases

Vad är utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3?

Rapporteringen av växthusgaser omfattar dina utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3.  

Scope 1-utsläpp är direkta utsläpp från områden som ditt företag har kontroll över. Detta inkluderar bränsle som används för uppvärmning av kontor eller energi som behövs för att skapa utrustning. 

Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av el, värme eller kyla. 

Scope 3-utsläpp är alla andra indirekta utsläpp som inkluderar anställdas pendling, affärsresor och avfallshantering för att nämna några.

DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Få insikter hur vår mjukvara kan hjälpa dig framåt

Du kommer att upptäcka hur enkelt det kan vara att mäta, rapportera och övervaka dina insatser och projekt kopplat till hållbarhet, inte minst TCFD-rapportering.

Vi tipsar och ger dig nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...